Kehityksen ja kasvun pulmat, vammautuminen, sairaudet, elämänkriisit tai ikääntymisen tuomat muutokset vaikuttavat ihmisen toimintakykyyn, iänmukaiseen toimijuuteen ja arjen sujumiseen. Toimintaterapian keinoin voidaan vahvistaa ihmisen toimintavalmiuksia, opetella arjen taitoja tai ohjata kompensaatiokeinoja. Ne mahdollistavat yksilöä löytämään ja hallitsemaan keinoja huolehtia itsestään, olemaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, tekemään työtä tai opiskelemaan, viettämään vapaa-aikaa ja leikkimään. Toimintaterapeutti myös arvioi ja edistää toimintaympäristön mahdollisuuksia tukea asiakkaan omatoimisuutta.

”Sujuva, oman näköinen arki, jossa voi toteuttaa itselle tärkeitä asioita ja kokea onnistumisia”


Lataa esite tästä

 

Esimerkkejä tilanteista, joissa toimintaterapiasta voi olla hyötyä:

 • Karkea- tai hienomotoriikan pulmat
 • Aistisäätelyn haasteet
 • Näönvaraisen hahmottamisen vaikeudet
 • Tunnetaitojen ja sosiaalisten tilanteiden haasteet
 • Tarkkaavuuden ja toiminnanohjaamisen vaikeudet
 • Arjen ja elämänhallinnan haasteet
 • Toiminnallisen identiteetin haasteet
 • Muuttuneen toimintakyvyn myötä epäselvä käsitys itsestä, omista kyvyistä ja taidoista

 

Toimintaterapian tavoitteet muovautuvat ihmisen yksiöllisen tarpeen ja elämäntilanteen mukaan. Yksilölliset tavoitteet ovat konkreettisia, saavutettavia ja mitattavia.

Liisalla (7v) on todettu tarkkaavaisuuden ja aktiivisuuden häiriö ADHD ja haasteet näkyvät koulutyöskentelyssä (koulutoiminnat) sekä esimerkiksi tavaroiden hukkumisena (kotielämän toiminnat). Liisan toimintaterapiassa fokus on tarkkaavaisuuden suuntaamisen ja ylläpidon edistämisessä sekä toiminnanohjaustaitojen vahvistamisessa. Terapiamenetelminä käytetään esimerkiksi struktuurin luomista, kuvakortteja sekä erilaisia pöytätason toimintoja, joiden yhteydessä Liisa suunnittelee, toteuttaa ja arvioi omaa toimintaansa. Lähipiirin ohjaus on tärkeä osa Liisan terapiaprosessia.

Villellä (21v) on diagnosoitu vakava masennus. Ville on jättänyt opinnot kesken. Arjen askareiden hoito (itsestä huolehtiminen, kotielämän toiminnat) tuntuu ylivoimaiselta ja elämänpiiri on kaventunut. Terapiassa selvitetään, millaisia rooleja Villellä on aikaisemmin ollut, voitaisiinko aikaisempia mielenkiinnonkohteita hyödyntää tai löytäisikö Ville terapeutin tukemana aivan uutta mielekästä tekemistä. Tavoitteena on myös arjen hallinta, jolloin terapiamenetelmänä voi olla esimerkiksi kalenterin laatiminen, kodin siivoaminen ja rutiinien luominen.  Luottamuksellisessa terapiasuhteessa Ville voi myös pohtia elämän suuria kysymyksiä ja etsiä uutta suuntaa elämälleen.

Laurin (57v) toimintakyky alentui hänen sairastuttua aivoverenkierron häiriöön. Vaatteiden pukeminen (itsestä huolehtiminen) ja kaupassa käyminen (kotielämän toiminnat) vaikeutuivat. Terapian tavoitteeksi muodostui näiden Laurille merkityksellisten toimintojen edistäminen. Lauri harjoittelee terapiassa esimerkiksi pukemista, kauppalistan laatimista ja ostosten tekoa.

 

Miten toimintaterapiaan hakeudutaan?

Katso ohjeet hakemiseen: https://proneuron.fi/hae-kuntoutukseen/ohjeet/yksilokuntoutus-ja-terapia/

Toimintaterapiaan ohjaudutaan joko perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa tehdyn tarvearvion perusteella. Kuntoutuksen maksajana voi olla esim. kunta, erikoissairaanhoito, vakuutusyhtiö, Kela. Kelan lääkinnällinen kuntoutus on asiakkaalle maksutonta.
ProNeuron tarjoaa tavoitteellisia toimintaterapiapalveluita leikki-ikäisille, koululaisille, nuorille sekä myös aikuisille ja ikääntyneille, joilla on eri syistä johtuvia toimintakyvyn haasteita. Yhdessä hoitavan tahon, asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä kanssa suunnittelut säännöllisesti seurattavat tavoitteet ohjaavat kuntoutuksen prosessia.

Esitietolomake ja ilmoittautuminen kuntoutusjonoon

 

 

Kelan vaativan kuntoutuksen sopimuskunnat:
Suomenkieliset

 • Espoo
 • Hanko
 • Helsinki
 • Hyvinkää
 • Inkoo
 • Järvenpää
 • Karkkila
 • Kauniainen
 • Kerava
 • Kirkkonummi
 • Lohja
 • Nurmijärvi
 • Raasepori
 • Sipoo
 • Siuntio
 • Tuusula
 • Vantaa
 • Vihti

Svensk språkiga

 • Esbo
 • Hangö
 • Helsingfors
 • Hyvinge
 • Ingå
 • Träskända
 • Högfors
 • Grankulla
 • Kervo
 • Kyrkslätt
 • Nurmijärvi
 • Lojo
 • Raseborg
 • Sjundeå
 • Sibbo
 • Tusby
 • Vanda
 • Vichtis

Tutustu asiantuntijoihimme tästä!

 

Annamme mielellämme lisätietoja omaan tai asiakkaasi tilanteeseen parhaiten sopivasta kuntoutusmuodosta ja hoitopolusta. Mikäli haluat tiedustella jonotilannetta, olethan yhteydessä johtavaan toimintaterapeuttiimme sirpa.vihavainen (at) proneuron.fi / 0400 532 111.