Neuropsykologisella tutkimuksella voidaan selvittää kehityksellisten (mm. ADHD, autismikirjo, oppimisen vaikeudet), neurologisten (mm. aivoverenkiertohäiriöt, aivovammat) tai psykiatristen sairauksien vaikutuksia kognitiivisiin eli tiedonkäsittelytaitoihin, käyttäytymiseen ja tunne-elämän säätelyyn. Tutkimuksen avulla saadaan kokonaisvaltainen käsitys asiakkaan henkisestä toimintakyvystä, muistin toiminnasta, ongelmanratkaisukyvystä, kielellisten ja näönvaraisten toimintojen tasosta sekä keskittymiskyvystä ja oman toiminnan ohjaamisesta. Lisäksi tutkimuksessa voidaan arvioida mahdollisten psyykkisten tekijöiden vaikutuksia toimintakykyyn. Tutkimus antaa tietoa vaikeuksien erityispiirteistä ja vaikeusasteesta sekä asiakkaan valmiuksista toimia mm. arjessa, opiskelussa ja työssä. Kognitiivisia toimintoja, käyttäytymistä ja tunne-elämän säätelytaitoja arvioidaan testien, haastatteluiden ja itserviointi-/kyselylomakkeiden avulla.

 

Tutkimukseen voi hakeutua

 • Lääkärin lähetteellä tai ilman. ProNeuronin erikoislääkärit tekevät lähetteitä neuropsykologisiin tutkimuksiin.
 • Maksusitoumuksella (mm. kuntien kuntoutustyöryhmät, erikoissairaanhoidon työryhmät sekä vakuutusyhtiöt ja työvoimatoimistot)

 

Tutkimukseen sisältyy

 • Alkuhaastattelu
 • Tarvittavien esitietojen ja aiempien sairauskertomusten kerääminen
 • Tutkimuskäynnit
 • Suullinen ja kirjallinen tutkimuspalaute
 • Tarvittaessa yhteisneuvotteluja vanhempien, opettajien, päiväkodin/koulun/opiskelu- tai työpaikan tai muiden lapsen/nuoren/aikuisen kanssa työskentelevien kanssa

 

Tutkimuksen kesto

 • Yksilöllinen, riippuu vaikeuksien laajuudesta ja ongelmien luonteesta
 • Suppea tutkimus 1-3 käyntiä (2-4h), laaja tutkimus 2-5 käyntiä (5-8h)

 

Esimerkkejä neuropsykologisista tutkimuksista

 • Neuropsykiatrisiin oireyhtymiin liittyvät selvittelyt (esim. ADHD/autismikirjo)
 • Oppimisen erityisvaikeuksien selvittäminen (lukivaikeus, hahmottamisen vaikeus, laaja-alaiset oppimisen vaikeudet)
 • Kuntoutustarvearviot
 • Kehitystason arviot
 • Koulukypsyys- ja valmiusarviot
 • Aivovammasta/aivoinfarktista tai muusta neurologisesta sairaudesta aiheutuneiden kognitiivisten häiriöiden arviointi
 • Muistitutkimukset/-selvittelyt
 • Työ-, opiskelu- ja ajokyvyn arviot (kognitiivisten häiriöiden vaikutus niihin)
 • Muutos toimintakyvyssä

 

Tutkimuksen hinta

 • Hinnasto
 • Lääkärin lähetteellä Kela korvaa tutkimuksesta 12 €/tutkimustunti
 • Lähes kaikki vakuutusyhtiöt korvaavat erikoislääkärien vastaanotot sekä heidän suosittelemat tutkimukset. Varmista vakuutuskorvattavuus omasta yhtiöstäsi.

 

Tutustu tästä asiantuntijoihimme!

 

Tutkimuksiin ja arvioihin liittyvät kysymykset

Palvelujohtaja

Hanna Uurainen

hanna.uurainen (at) proneuron.fi / 0400 998 791

 

Vapaita aikoja neuropsykologiseen tutkimukseen voit katsoa 24h verkkoajanvarauksestamme tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme info (at) proneuron.fi / 0400 601 991.