ProNeuron tarjoaa asiantuntevaa Oma Väylä -kuntoutusta neuropsykiatrisille asiakkaille. Oma väylä -kuntoutus on uusi Kelan tukema kuntoutusmalli, joka yhdistelee yksilö- ja ryhmäkuntoutusta sekä jalkautuvaa tukea neuropsykiatrisen asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

ProNeuron osallistui yhtenä viidestä palveluntuottajasta Kelan Oma Väylä kehittämishankkeeseen v. 2014-2018. ProNeuronissa Oma Väylä kuntoutujien kuntoutuksen tulokset olivat erinomaisia:

ProNeuronin Oma Väyläläisistä jopa

88% opiskelemaan tähdänneistä pääsi opiskelemaan

67% työelämään tähdänneistä työllistyi

100% työelämässä olevista säilytti työpaikkansa

 

 

ProNeuronin Oma väylä- kuntoutustiimi koostuu alan asiantuntijoista ja tiimiämme ohjaa neuropsykiatrisen kuntoutuksen huippuosaajat. Oma väylä kuntoutuksemme sisältö perustuu tutkittuihin ja käytännön kuntoutustyössä vaikuttaviksi todettuihin neuropsykiatrisen kuntoutuksen menetelmiin.

 

Tervetuloa Oma Väylä kuntoutukseen, jos olet:

16-29 –vuotias, joilla on todettu

 • autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä
 • aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADHD tarkkaamattomuuspainotteinen)

Lisäksi edellytetään, että tarvitset tukea

 • opintoihin
 • työelämään
 • sosiaalisten taitoihin
 • arjenhallintaan

Sinulla voi olla diagnosoitu jokin psykiatrinen häiriö, johon saat hoitoa terveydenhuollossa. Oma väylä on tarkoitettu niille, joilla ei ole oikeutta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin. Jos saat vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja, et voi saada Oma väylä -kuntoutusta.

 

Kuntoutuksen sisältö ja toteutus

Kuntoutus sisältää vuoden aikana

 • 27 yksilöllistä tapaamista (joista 13 voi toteutua etänä)
 • 10 ryhmätapaamista
 • 1–2 ryhmätapaamista läheisillesi
 • 3 seurantatapaamista, kun kuntoutuksesi päättyy

Yksilökäynneillä saat henkilökohtaista, sinulle räätälöityä tukea. Ryhmä mahdollistaa vertaistuen sekä luonnollisten sosiaalisten tilanteiden harjoittelua sekä vertaistukea.

Kuntoutus toteutuu ProNeuronin tiloissa/etänä tai asiakkaan arkiympäristöissä (koti, työ, oppilaitos) ja kuntoutuksen aikana tehdään aktiivista yhteistyötä kuntoutujan lähiympäristön kanssa.

 

Kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa

 • opiskelu-/työelämävalmiuksia ja taitoja
 • arjen hallintaa
 • sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja
 • Itsetuntoa
 • keinoja tunnistaa ja helpottaa neuropsykiatrisen häiriön aiheuttamia oireita

Läheisten ryhmäkäynneillä

 • annetaan tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden vaikutuksista
 • saadaan vertaistukea ja keinoja  asiakkaan itsenäistymistavoitteiden saavuttamiseksi

 

Näin haet

Kuntoutus on Kelan kustantamaa harkinnanvaraista kuntoutusta ja kuntoutujalle maksutonta

 • Täytä KU132 lomake, valitse ProNeuron palveluntuottajaksi
 • Lääkärin B-lausunto
 • Postita hakemus ja liitteet Kelaan osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

Oma Väylä kuntoutukseen emme pysty Kelan ohjeen mukaisesti pitämään jonoja, vapaita paikkoja voi kysyä suoraan Kelasta.

Kelan sivut:

https://www.kela.fi/oma-vayla-nain-haet

https://www.kela.fi/oma-vayla-kuntoutus

https://www.kela.fi/soita-kelaan

https://www.kela.fi/tule-kaymaan

 

Lisätietoa ja yhteydenotot:

Oma Väylä koordinaattori

psykologi Laura Alanen

laura.alanen (at) proneuron.fi / 040 660 8956