Neuropsykologinen kuntoutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on kehityksellisistä, neurologisista tai neuropsykiatrisista häiriöistä johtuen todettu vaikeuksia kognitiivisissa toiminnoissa, käyttäytymisessä tai tunne-elämän säätelyssä, jotka haittaavat asiakkaan työ- ja/tai opiskelukykyä, elämänlaatua, osallistumista tai vaikeuttavat asiakkaan itsenäistä arkiselviytymistä. Kuntoutuksen tavoitteet ja kuntoutuksen sisältö suunnitellaan aina yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Kuntoutuksen tavoitteena voi olla asiakkaan toiminta-, opiskelu- tai työkyvyn kohentaminen sekä arjenhallinnan, itsetunnon, motivaation ja oiretiedostuksen kehittäminen. Neuropsykologinen kuntoutus toteutuu pääsääntöisesti vastaanotolla tai etäyhteyden välityksellä, mutta tarvittaessa myös asiakkaan arkiympäristössä (mm. kotona, päiväkodissa, koulussa).

 

Esimerkkejä neuropsykologisista vaikeuksista ja häiriöistä, joihin kuntoutusta suositellaan:

  • Neuropsykiatrisiin oireyhtymiin liittyvät vaikeudet (esim. autismikirjo tai ADHD)
  • Oppimisvaikeudet, esim. lukivaikeudet tai matematiikan oppimisvaikeudet
  • Kielelliset tai visuaalisen hahmottamisen erityisvaikeudet
  • Tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjaamisen vaikeudet
  • Aivovammoista tai aivoverenkiertohäiriöistä johtuvat neuropsykologiset vaikeudet
  • Muista keskushermostosairauksista johtuvat neuropsykologiset vaikeudet

 

Miten neuropsykologiseen kuntoutukseen hakeudutaan?

Katso ohjeet hakemiseen: https://proneuron.fi/hae-kuntoutukseen/ohjeet/yksilokuntoutus-ja-terapia/

  • Edellyttää neuropsykologista tutkimusta, jossa ongelmien luonne ja vaikeusaste sekä kuntoutuksen kohdealueet on kuvattu
  • Lääkärin B-lausuntoa
  • Kuntoutuksen maksajana voi olla esim. erikoissairaanhoito, kunnan kuntoutustyöryhmä, perheneuvola, vakuutusyhtiö tai Kela (vaativa kuntoutus sekä yli 16-vuotiaiden harkinnanvarainen kuntoutus)
  • Kuntoutukseen ja ohjantaan voi aina tulla myös itsemaksavana (tällöin ei tarvita B-lausuntoa)

Voit hakeutua meille kuntoutukseen mistä tahansa kunnasta. Jos kutenkin tulet kuntoutukseen Kelan vaativan kuntoutuksen maksusitoumuksella, ProNeuronin Kela sopimus kattaa seuraavat kunnat (suomenkieliset asiakkaat): Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Nurmijärvi, Raasepori, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vantaa, Vihti

 

Kuinka pitkään neuropsykologista kuntoutusta voi saada ja millaisia kustannuksia kuntoutuksesta aiheutuu?

Kuntoutuskäyntien määrä ja kuntoutuksen kustannukset riippuvat maksusitoumuksesta, tyypillisesti neuropsykologista kuntoutusta suositellaan 20-40 kertaa/vuosi, keskimäärin 1-2 vuotta. Neuropsykologinen kuntoutus voi olla myös ryhmämuotoista (esim. 20-40 kertaa /vuosi) tai ohjantamuotoista (5-10 kertaa). Asiakkaalle jää Kelan harkinnanvaraisesta yksilökuntoutuksesta sekä kaupunkien ja kuntien maksamista kuntoutuksista maksettavaksi omavastuuosuus (noin 10-50 €/ käynti). Kelan vaativa kuntoutus, vakuutusyhtiöiden  ja erikoissairaanhoidon maksama kuntoutus on pääosin asiakkaalle maksutonta.

 

Tutustu tästä asiantuntijoihimme!

Lataa esite tästä

 

Ohjeet kuntoutukseen hakeutumiseksi ja ilmoittautuminen kuntoutusjonoon:

Ohjeet yksilökuntoutukseen hakeutumiseen

Esitietolomake ja ilmoittautuminen kuntoutusjonoon

Annamme mielellämme lisätietoja omaan tai asiakkaasi tilanteeseen parhaiten sopivasta kuntoutusmuodosta ja hoitopolusta. Lisätietoja hanna.uurainen (at) proneuron.fi / 0400 998 791.

 

Mikäli haluat tiedustella jonotilannetta, olethan yhteydessä hanna.uurainen (at) proneuron.fi / 0400 998 791