Ohje asiakkaalle ryhmäkuntoutukseen hakeutumiseksi

 

Ryhmäkuntoutusjonoon ilmoittaudutaan täyttämällä esitietolomake. Olemme Teihin yhteydessä, kun Teille vapautuu kuntoutuspaikka.

Voit hakeutua kuntoutuspalveluihimme mm. Kelan, sairaanhoitopiirien, kaupunkien/kuntien tai vakuutusyhtiöiden maksamana sekä itsemaksavana asiakkaana. Ryhmäkuntoutuksiimme voit tutustua tarkemmin Kuntoutus- ja terapiat välilehdellä.

 

Proneuronissa on erilaisia ryhmäkuntoutusmuotoja:

 • Neuropsykologinen ryhmäkuntoutus
  • suunnattu pääsääntöisesti kognitiivisesti normaali/ikätasoisille kuntoutujille, joilla on haasteita toiminnanohjauksessa, tarkkaavuuden säätelyssä tai sosiaalisissa taidoissa
 • Puheterapeuttinen ryhmäkuntoutus
  • suunnattu kognitiivisesti ikätasoisille tai heikoimmille, joilla on laajempia kielellisiä erityisvaikeuksia tai haasteita sosiaalisissa taidoissa
 • Toimintaterapeuttinen ryhmäkuntoutus
  • suunnattu kuntoutujille, joilla on haasteita arjen taidoissa ja toimintakyvyssä
 • Psykoterapeuttinen ryhmäkuntoutus
  • suunnattu nuorille aikuisille, joilla on psyykkisiä ja sosiaalisten taitojen haasteita

 

Kela vaativa kuntoutus: neuropsykologinen, puhe-, ja toimintaterapia (alle 65-vuotiaat)

 

Palvelukuvaus ryhmäterapiat

 

Kenelle

http://www.kela.fi/terapiat

https://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus

 

Miten haen

Ohje asiakkaalle

 1. Hakeudu lääkäriin julkiseen terveydenhuoltoon. Kun olet saanut kuntoutussuunnitelman kuntoutustarpeestasi, voit hakea kuntoutusta Kelasta.
 2. Täytä ja tulosta hakemuslomake Vaativa lääkinnällinen kuntoutus (KU 104).
 3. Liitä hakemukseesi lääkärin kirjoittama kuntoutussuunnitelma, jossa on suositeltu kuntoutusta. Kuntoutussuunnitelman sijasta myös lääkärinlausunto B riittää, jos kuntoutussuunnitelmasi on kirjattu siihen.
 4. Postita hakemus liitteineen Kelaan.

 

Kela harkinnanvarainen kuntoutus: neuropsykologinen kuntoutus (yli 16-vuotiaille)

 

Kenelle

Neuropsykologinen kuntoutus

http://www.kela.fi/neuropsykologinen-kuntoutus

https://www.kela.fi/web/sgn-fi/harkinnanvarainen-kuntoutus

Miten haen

Voit hakea kuntoutusta heti, kun vapaa kuntouttaja on tiedossa. Jos kuntoutus on jo alkanut, Kela voi tehdä päätöksen kuntoutuksen korvaamisesta aikaisintaan hakemiskuukauden alusta. Poikkeustapauksissa kuntoutusta voidaan korvata takautuvasti 6 kuukauden ajalta. Päätökseen ei voi hakea muutosta. Kela korvaa harkinnanvaraista neuropsykologista kuntoutusta 1-3 vuotta.

Neuropsykologinen kuntoutus

 1. Kelan harkinnanvaraista neuropsykologista kuntoutusta varten sinulle täytyy olla tehtynä neuropsykologinen tutkimus, jossa kuntoutustarpeesi on todettu.
 2. Hakeudu erikoislääkärin vastaanotolle B-lausuntoa varten (yksityinen tai julkinen sektori)
 3. Täytä ja tulosta hakemuslomake Kuntoutuspsykoterapia / Neuropsykologinen kuntoutus (KU 131).
 4. Kirjaa hakemukseesi tieto kuntoutusta antavasta neuropsykologista (pakollinen). Voit etsiä neuropsykologeja Kelan palveluntuottajahausta, jos tutkiva neuropsykologi ei ole etsinyt sinulle kuntouttajaa.
 5. Liitä hakemukseesi:
  • neuropsykologiseen tutkimukseen perustuva neuropsykologin lausunto
  • neurologin, lastenneurologin, foniatrin, psykiatrin, nuorisopsykiatrin tai lastenpsykiatrin kirjoittama lääkärinlausunto B tai kuntoutussuunnitelma.
 6. Postita hakemus liitteineen Kelaan.

Kustannukset

Kela korvaa harkinnanvaraisesta ryhmäkuntoutuksesta 42,05 e/käyntikerta. Loput jää asiakkaan maksettavaksi (ProNeuronilla asiakkaan omavastuuosuus ryhmäterapiasta on noin 50 e/90 min, yksilökäyntien omavastuu 77-103e /45-60min).

http://www.kela.fi/neuropsykologinen-kuntoutus-korvauksen-maara

Kuntoutukustannuksiin voi hakea taloudellista tukea Kelasta https://www.kela.fi/kuntoutus-taloudellinen-tuki tai https://www.kela.fi/toimeentulotuki Lisätietoja voit kysyä suoraan Kelan asiakaspalvelusta tai oman kuntasi sosiaalitoimesta.

 

Sairaanhoitopiirien, kuntien, kaupunkien ja vakuutusyhtiön maksusitoumukset

Kuntoutukseen on mahdollista saada maksusitoumus myös mm. erikoissairaanhoidosta (esim. HUS), kunnasta, kaupungilta, kaupungin vammaispalvelusta tai vakuutusyhtiöstä. Saadaksesi maksusitoumuksen sinun tulee olla em. maksajatahon asiakas. Vakuutusyhtiöt korvaavat pääasiallisesti tapaturmista aiheutuvia vammoja, kuten esim. aivovammojen kuntoutusta, mutta joissain tapauksissa myös kehityksellisten häiriöiden kuntoutusta. Ole yhteydessä omaan vakuutusyhtiöön korvausasioissa.

 

Itsemaksavat

Itsemaksavana asiakkaana voit hakeutua ryhmiin myös ilman aiempaa tutkimusta tai lääkärinlausuntoa. On kuitenkin erittäin suositeltavaa, että vähintäänkin suppea tutkimus/haastattelu tehdään ennen kuntoutuksen aloittamista, jossa kartoitetaan ongelma-alueistasi, erityisesti jos aiemmasta tutkimuksesta on yli kaksi vuotta tai tilanteesi on oleellisesti muuttunut.

 

Annamme mielellämme lisätietoja omaan tai asiakkaasi tilanteeseen parhaiten sopivasta kuntoutusmuodosta ja hoitopolusta sekä jonotilanteesta. Lisätietoja hanna.uurainen (at) proneuron.fi / 0400 998 791.