Ohjeita lähettävälle taholle kuntoutussuosituksiin

Asiakkaan voi ilmoittaa kuntoutusjonoon täyttämällä hänestä esitietolomakkeen: yksilökuntoutusjono / ryhmäkuntoutusjono.

 

Yksilökuntoutukset

Kuntoutussuositus riippuu asiakkaan ongelmien laajuus- ja vaikeusasteesta, mutta yleensä kuntoutusta suositellaan vuodeksi.

Neuropsykologinen kuntoutus

  • (20)-40 kertaa/vuosi. Kelan harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa voi tarvittaessa hakea alle 26-vuotiaalle vanhempien ohjauskäyntejä esim. 5-10 kertaa. Kelan vaativassa kuntoutuksessa kuntoutussuositus sisältää käyntejä asiakkaan arjen ympäristöön ja kouluun. Erikoissairaanhoidon maksusitoumuksella on mahdollista hakea yksilökäyntien lisäksi koulukäyntejä (1-2), hoitoneuvottelukäyntejä (1-2) sekä vanhempien ohjausta (2-4)
  • Neuropsykologinen ohjanta: 5-10 kertaa

 

Psykoterapia

  • (20)-40 kertaa/vuosi. Kelan harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa voi tarvittaessa voi hakea alle 26-vuotiaalle vanhempien ohjauskäyntejä esim. 5-10 kertaa. Vaativassa kuntoutuksessa kuntoutussuositus sisältää käyntejä asiakkaan arjen ympäristöön ja kouluun. Erikoissairaanhoidon maksusitoumuksella on mahdollista hakea yksilökäyntien lisäksi koulukäyntejä (1-2), hoitoneuvottelukäyntejä (1-2) sekä vanhempien ohjausta (2-4)

 

Puheterapia

ohjetta päivitetään

 

Toimintaterapia

ohjetta päivitetään

 

Ryhmäkuntoutukset

 

Kela vaativa kuntoutus

Neuropsykologinen ryhmäkuntoutus

  • Vuoden kuntoutussuositus on ”25 x 90 min ryhmäkuntoutusta”. Ryhmäterapiakäynnit toteutuvat ProNeuronissa KELA:n palvelukuvauksen mukaan 60-90 min mittaisina.
  • Osa ryhmäkäynneistä voidaan toteuttaa Kelan palvelukuvauksen mukaan vanhempien ryhmäohjauskäynteinä. Kelan palvelukuvaus mahdollistaa myös automaattisesti verkostokäynnit HOJKS (päiväkodin tai koulun kuntoutuspalaveriin osallistuminen) ja ARKI (esim. käynti asiakkaan arjen tilanteessa päiväkodissa tai koulussa). KUSU verkostokäynti mahdollistaa kuntouttavan terapeutin osallistumisen lähettävän tahon kanssa tehtävään kuntoutussuunnitelmaan.

 

Puheterapeuttinen ryhmäkuntoutus

Ohjetta päivitetään

 

Toimintaterapeuttinen ryhmäkuntoutus

Ohjetta päivitetään

 

Kela harkinnanvarainen neuropsykologinen ja psykoterapeuttinen ryhmäkuntoutus

  • Vuoden kuntoutussuositus ”40 x 45 min neuropsykologinen ryhmäkuntoutus” joka toteutuu 2 x 45 min joka toinen viikko. Lisäksi on hyvä hakea ohjauskäyntejä esim. ”4 x 45 min vanhemmille ja yksilökäyntejä kuntoutujalle vähintään 4x45min kuntoutustavoitteiden yksilölliseen suunnitteluun ja seurantaan

 

Sairaanhoitopiirien, kuntien, kaupunkien ja vakuutusyhtiöiden maksusitoumukset

Neuropsykologinen ryhmäkuntoutus

  • Vuoden kuntoutussuositus ”20 x 90 min ryhmäkuntoutus ja 4x60min ohjauskäyntejä vanhemmille”. Ryhmäkäyntien lisäksi olisi hyvä suositella vähintään 2x60min yksilökäyntejä kuntoutustavoitteiden yksilölliseen suunnitteluun ja seurantaan ja tarvittaessa koulukäyntejä (1-2 x 60 min) tai hoitoneuvotteluita (1-2 x 60 min).

 

Puheterapeuttinen ryhmäkuntoutus

Ohjetta päivitetään

 

Toimintaterapeuttinen ryhmäkuntoutus

Ohjetta päivitetään

 

Psykoterapiaryhmät

  • Vuoden kuntoutussuositus ”20 x 90 min psykoterapiaryhmä” ja lisäksi 5 x 45 min yksilökäyntejä kuntoutustavoitteiden yksilölliseen suunnitteluun ja seurantaan.