Kuluttajahinnasto on voimassa 1.1.2020 alkaen ja koskee uusia sopimuksia. Sopimusasiakkaiden hinnat ovat sopimuskohtaisia. ProNeuron Oy pidättää oikeuden hinnan muutoksiin. Terveydenhuollon palvelut alv 0%. Useimmat vakuutusyhtiöt korvaavat erikoislääkäriemme vastaanoton sekä heidän suosittelemansa tutkimukset.

HUOM! Hinnasto koskee vastaanotolla tapahtuvia käyntejä, ellei hinnastossa erikseen mainita muuta. Mikäli vastaanotto tapahtuu muualla kuten kotona, koulussa, päiväkodissa tai työpaikalla lisätään hintaan käyntilisä.

Maksuvälineenä käyvät yleisimmät pankki- ja luottokortit.

 

ERIKOISLÄÄKÄRIN VASTAANOTTO

Psykiatrin ja neurologian vastaanotto (aikuiset)

145€ / 30 min
215€ / 45 min
265€ / 60 min

B-lausunto (perus) 128 €
B-lausunto laaja 180 €
B-lausunto erittäin laaja 193 €
Reseptin uusinta puhelimitse 30 €
Erikoislääkärin hoitopuhelu asiakkaan pyynnöstä
36 € (alkavalta 10 minuutilta)

Lastenpsykiatrin ja lastenneurologian vastaanotto (alle 18-vuotiaat)

120€ / 30 min
200€ / 45 min
210-230€ / 60 min

B-lausunto 40 – 120 €
C-lausunto 40 – 120 €
Reseptin uusinta puhelimitse 30 €
Erikoislääkärin hoitopuhelu asiakkaan pyynnöstä
36 € (alkavalta 10 minuutilta)

Muut

E-resepti käynnin yhteydessä 2€
Muut lausunnot ja lähetteet 0 – 60€ pituudesta riippuen.

 

Erikoislääkärin vastaanottokäynneistä saa KELA:n korvauksen. Mikäli varaat tuplakäynnin, korvaa Kela vain yhden tunnin korvauksen. Kelan korvaukset vastaanottokäynneistä: 27 €/60 min, 21€/45 min, 16,5€/30 min.

Kelan korvaus erikoislääkärin etävastaanotosta on 1.5.2020 alkaen 12€. Kelan korvaus erikoislääkärin etävastaanotosta on aikariippumaton.

 

 

KUNTOUTUS- JA TERAPIAPALVELUT

 

Neuropsykologinen kuntoutus ja ohjanta

Neuropsykologinen kuntoutus ja ohjanta

95 – 105 €  / 45 min
130 – 140 € / 60 min

Psykologiset palvelut

Psykologin antama neuropsykologisesti painottuva kuntoutus tai ohjanta

85 – 92 € / 45 min
110 – 120 € / 60 min

Psykologin vastaanotto

75 – 92 € /45 min
100 – 115 € / 60 min

Psykoterapia (yksilö- ja perhe)

Yksilöpsykoterapia

85 – 95 € / 45 min

Koulutuspsykoterapia

59 – 69 € / 45 min

Perhe- ja pariterapia

90 – 120 € / 45 min
150 – 180 € / 90 min

Puheterapia

80 – 90€ / 45 min
100 – 120€ / 60 min

Toimintaterapia

78€ / 45 min
86€ / 60 min

Neuropsykiatrinen valmennus

Valmennus (neuropsykiatrinen ja ratkaisukeskeinen)

78€ / 45 min
86€ / 60 min

Lyhytterapeuttinen valmennus

70€ / 45min (1-5 kertaa, jonka jälkeen ammattikohtaisen hinnaston mukainen)

Seksuaalineuvonta

76€ / 45 min
80e / 60 min

Ryhmäkuntoutus

Ryhmäkuntoutus
110€ / 90 min

Ryhmäkuntoutukseen sisältyvät yksilökäynnit

103€ / 45 min

Muut ohjaus- ja neuvontapalvelut

Palveluohjaus

alk. 35€ / 20 min

Koulu- ja päiväkotineuvottelu vastaanotolla

135€ / 60 min

Puhelinneuvottelu tai -ohjaus sovitusti (vanhempien, päiväkodin tai koulun ohjaus)

alk. 35€ / 20min

Vanhempien ohjauskäynnit

80 € / 45 min
106 € / 60 min
160 € / 90 min

 

TUTKIMUS- JA ARVIOINTIPALVELUT

 

Neuropsykologinen ja psykologin tutkimus

Neuro/psykologiset tutkimukset
165 €/ enintään 60 min (josta kela korvaus lääkärin lähetteellä 12€ /enint 60 min. Kelan korvaama osuus määräytyy tutkimuksen laajuuden mukaan)

Suppea tutkimus (enint. 4-5 h)
660 – 825€
Laaja tutkimus (enint. 6-8 h)
990 – 1320€

(mm. kouluarvio, kouluvalmiustutkimus, kehitysarvio, tunne-elämän tutkimukset, suppea kognitiivisten taitojen kartoitus, ammatinvalintatutkimus, persoonallisuustutkimus)

Tutkimushinta sisältää alkuhaastattelun ja tutkimuksen sekä suullisen ja kirjallisen palautteen tutkimuksen tuloksista suosituksineen (alle 3h kestävään tutkimukseen lisätään lausuntopalkkio 150€ ). Hinta määräytyy tutkimuksen laajuuden mukaan.

Diagnostinen haastattelututkimus
390 – 570€
(sis. esim. ADI-R, 5-15: 3-4 h)

ADOS arvio

490 €

Tutkimuksen jälkeinen hoitokokous ProNeuronin lääkärin kanssa

alk. 60€ / 30 min
alk. 95€ / 60 min

Lääkärin lähetteellä tehdystä psykologisesta/neuropsykologisesta tutkimuksesta Kela korvaa 12,00€ / alkava 60 minuuttia.

 

Puheterapeutin tutkimus

Lyhyt puheterapeuttinen tutkimus (sis. kirjallisen yhteenvedon, hoitosuosituksen ja lyhyet kotiohjeet)
300€ / 90 min

Laaja puheterapeuttinen tutkimus (sis. kirjallisen yhteenvedon, hoitosuosituksen ja lyhyet kotiohjeet)
Hinta määräytyy tutkimuksen laajuuden mukaan
450€ – 700€

 

Toimintaterapia tutkimus

120€ / 45 min

Toimintaterapeutin tutkimus sisältää kirjallisen palautteen, kotiohjeet ja hoitosuosituksen. Kokonaishinta määräytyy tutkimuksen laajuuden mukaan.

Arkielämäntaitojen haastattelututkimus (esim. VABS)
425€

 

Diagnostinen alkukartoitus

270€ / 90 – 120min

 

TYÖNOHJAUS JA KONSULTOINTI

100 – 130 € / 45 min (1 henkilö)
200 – 260 € / 90 min (1-2 henkilöä)
345 € / 90 min (3-5 osallistujaa)

 

MUUT

Käyntilisät (muualla kuin vastaanotolla tapahtuvat käynnit)

< 35km edestakainen matka             + 50 %
35-70km edestakainen matka           +70 %
> 70km edestakainen matka             +100 %

Etävastaanottopalvelut

Etäyhteyttä on mahdollista käyttää erikoislääkärin vastaanottoon, kuntoutus- tai terapiakäynnillä. Hinta vastaa vastaanotolla tapahtuvan käynnin hintaa.

Perumaton poisjäänti

Lääkärinkäynnit
100% käyntihinnasta

Kuntoutus- ja terapiapalvelut
50% käyntihinnasta, kolmannen peruuttamattoman käynnin jälkeen 100% käyntihinnasta

Toimistomaksut

Jatkuva kuntoutus/terapia
13€
Lääkärin vastaanotto/tutkimukset
21€

Kanta-maksu

1,5€

Kopiointimaksu

1 – 2kpl 1€
3 – 10kpl 3€
11 – 20kpl 6€
yli 20kpl 10€

(Muiden hoitotahojen alkuperäisten potilasasiakirjojen takaisinpostitus 4€)


AJAN PERUUTTAMINEN

Peruutukset tulee tehdä viimeistään 24 tuntia ennen sovittua aikaa. Peruutukset tulee tehdä puhelimitse (viikonloppuisin ja puhelinasiakaspalvelun aukioloaikojen ulkopuolella sähköpostitse osoitteeseen [email protected]). Varaamme oikeuden laskuttaa myöhässä peruutetut tai peruuttamattomat palvelut. Peruuttamattomasta tai myöhässä perutusta erikoislääkärin käynnistä veloitamme käyntimaksun hinnan. Muista käynneistä veloitamme 50% käyntimaksusta.