ProNeuronin hinnaston muutokset 1.8.2023 alkaen

Yksilöterapiat

Toimintaterapia / neuropsykiatrinen valmennus
45 min / 90 €
60 min / 113 €
90 min / 144 €

Puheterapia
45 min / 100 €
60 min / 125 €

Psykologin vastaanotto
45 min / 105 €
60 min / 131 €

Psykologin antama neuropsykologinen kuntoutus
45 min / 110 €
60 min / 138 €

Neuropsykologinen kuntoutus
45 min / 119 €
60 min / 149 €

Psykoterapia
45 min / 115 €
60 min / 144 €

Perhe- ja pariterapia
45 min / 120 €
90 min / 180 €

Lyhytterapia / seksuaaliterapia
45 min / 95 €
60 min / 119 €
90 min / 152 €

Ryhmäkuntoutus

Toimintaterapia ryhmäkuntoutus
90 min / 120 €

Puheterapia ryhmäkuntoutus
60 min / 100 €
90 min / 128 €

Neuropsykologinen ryhmäkuntoutus
90 min / 135 €

Ryhmäkuntoutuksiin sisältyvät vanhempien ohjaus ja /koulu-/hoitoneuvottelut hinnoitellaan ammattikohtaisen hinnaston mukaisesti.

 

 

 

Kuluttajahinnasto on voimassa 1.6.2022 alkaen ja koskee itsemaksavien asiakkaiden uusia sopimuksia. Kelan, HUS:n ja muiden lähettävien tahojen hinnat voivat poiketa näistä. ProNeuron Oy pidättää oikeuden hinnan muutoksiin. Terveydenhuollon palvelut alv 0 %. Useimmat vakuutusyhtiöt korvaavat erikoislääkäriemme vastaanoton sekä heidän suosittelemansa tutkimukset.

HUOM! Hinnasto koskee vastaanotolla tapahtuvia käyntejä, ellei hinnastossa erikseen mainita muuta. Mikäli vastaanotto tapahtuu muualla kuten kotona, koulussa, päiväkodissa tai työpaikalla lisätään hintaan käyntilisä.

Maksuvälineenä käyvät yleisimmät pankki- ja luottokortit.

 

ERIKOISLÄÄKÄRIN VASTAANOTTO

Psykiatrin ja neurologian vastaanotto (aikuiset)

145 € / 30 min
215 € / 45 min
265 € / 60 min

B-lausunto (perus) 128 €
B-lausunto laaja 180 €
B-lausunto erittäin laaja 193 €
Reseptin uusinta puhelimitse 30 €
Erikoislääkärin hoitopuhelu asiakkaan pyynnöstä 40 € (alkavalta 10 minuutilta).

Lastenpsykiatrin ja lastenneurologian vastaanotto (alle 18-vuotiaat)

145 € / 30 min
215 € / 45 min
245 € / 60 min

B-lausunto 128 € – 193 €
C-lausunto 128 € – 193 €
Reseptin uusinta puhelimitse 30 €
Erikoislääkärin hoitopuhelu asiakkaan pyynnöstä 40 € (alkavalta 10 minuutilta).

Muut

E-resepti käynnin yhteydessä 2 €
Muut lausunnot ja lähetteet 60 € – 160 € pituudesta riippuen.

Erikoislääkärin vastaanottokäynneistä saa KELA:n korvauksen. Mikäli varaat tuplakäynnin, korvaa Kela vain yhden tunnin korvauksen.

Kelan korvaukset vastaanottokäynneistä (psykiatrian erikoislääkäri) 27 €/ 60 min, 21 €/ 45 min, 16,5 €/ 30 min, 12€/ etävastaanottokäynti.
Kelan korvaukset vastaanottokäynneistä (lastenpsykiatri ja lastenneurologi) 8€/ vastaanottokäynti/etävastaanottokäynti.
Kela-korvausten määrästä lisätietoja Kelan sivuilta

Kelan suorakorvauksen saa, kun erikoislääkärikäynnin maksaa toimistossa. Muussa tapauksessa Kelan korvaus tulee hakea itse jälkikäteen.

 

KUNTOUTUS- JA TERAPIAPALVELUT

Neuropsykologinen kuntoutus ja ohjanta

119 € / 45 min
145 € / 60 min

Psykologin antama neuropsykologisesti painottuva kuntoutus tai ohjanta

98 € – 110 € /45 min
123 € – 138 € / 60 min

Psykologin vastaanotto

95 € – 105 € / 45 min
119 € – 130 € / 60 min

Yksilöpsykoterapia

110 € / 45 min
138 € / 60 min

Koulutuspsykoterapia

59 € – 69 € / 45 min

Perhe- ja pariterapia

90  € – 120 € / 45 min
150 € – 180 € / 90 min

Puheterapia

90 € – 100 € / 45 min
100 €  – 130€ / 60 min

Toimintaterapia

85 € / 45 min
95 € / 60 min
120 € / 90 min

Neuropsykiatrinen ja ratkaisukeskeinen valmennus

85 € – 95 € / 45 min
95 € – 119 € / 60 min
120 €  – 152 €/ 90 min

Seksuaaliterapia

95 € / 45 min
105 € / 60 min
120 €  / 90 min

Lyhytterapia

95 € / 45 min
115 € / 60 min
150 €  / 90 min

Neuropsykologinen ryhmäkuntoutus

135 € / 90 min (vuoden sarjahoito 20x90min)

Puheterapia ryhmäkuntoutus

100 € / 90 min

Ryhmäkuntoutukseen sisältyvät yksilökäynnit
(yksilökäynnit hinnoitellaan ammattikohtaisen hinnaston mukaisesti)

119 € / 45 min
145 € / 60 min

Koulu- ja päiväkotineuvottelu vastaanotolla

140 € / 60 min

Vanhempien ohjauskäynnit

110 €  / 45 min
140 € / 60 min

Puhelinneuvottelu tai -ohjaus sovitusti (vanhempien, päiväkodin tai koulun ohjaus)

alk. 40 € / 20 min

 

TUTKIMUS- JA ARVIOINTIPALVELUT

Neuropsykologinen ja psykologin tutkimus

Neuro/psykologiset tutkimukset

175 € / enint. 60 min ((josta kela korvaus lääkärin lähetteellä 12 € /enint 60 min. Kelan korvaama osuus määräytyy tutkimuksen laajuuden mukaan)

Suppea tutkimus (enint. 4-5 h)

700 € – 875 €

(mm. kouluarvio, kouluvalmiustutkimus, kehitysarvio, tunne-elämän tutkimukset, suppea kognitiivisten taitojen kartoitus, ammatinvalintatutkimus, persoonallisuustutkimus). Tutkimushinta sisältää alkuhaastattelun ja tutkimuksen sekä suullisen ja kirjallisen palautteen tutkimuksen tuloksista suosituksineen (alle 3h kestävään tutkimukseen lisätään lausuntopalkkio 150 €). Hinta määräytyy tutkimuksen laajuuden mukaan.

Laaja tutkimus (enint. 6-8 h)

1050 € – 1400 €

 

Diagnostinen haastattelututkimus

750 €
(sis. esim. ADI-R, 5-15: 3-4 h)

ADOS arvio

520 €

Tutkimuksen jälkeinen hoitokokous ProNeuronin lääkärin ja tutkimuksen tehneen ammattihenkilön kanssa

70 € / 30 min (tutkimuksen tekijä)
105 € / 60 min (tutkimuksen tekijä)
Lääkärin palkkio laskutetaan lääkärihinnaston mukaan.
Lääkärin lähetteellä tehdystä psykologisesta/neuropsykologisesta tutkimuksesta Kela korvaa 12,00 € / alkava 60 minuuttia.

Puheterapeutin tutkimus

Lyhyt puheterapeuttinen tutkimus (sis. kirjallisen yhteenvedon, hoitosuosituksen ja lyhyet kotiohjeet)

300 € / 90 min

Laaja puheterapeuttinen tutkimus (sis. kirjallisen yhteenvedon, hoitosuosituksen ja lyhyet kotiohjeet)
Hinta määräytyy tutkimuksen laajuuden mukaan

450 € – 700€

Toimintaterapia tutkimus

120 € / 45 min

Toimintaterapeutin tutkimus sisältää kirjallisen palautteen, kotiohjeet ja hoitosuosituksen. Kokonaishinta määräytyy tutkimuksen laajuuden mukaan.

Diagnostinen alkukartoitus (kehityksellisen häiriön mm. ADHD, autismikirjon epäily aikuisasiakkaalla)

290 € / 90 – 120 min

 

TYÖNOHJAUS JA KONSULTOINTI

100 € – 130 € / 45 min (1 henkilö)
200 € – 260 € / 90 min (1-2 henkilöä)
345 € / 90 min (3-5 osallistujaa)

 

MUUT

Palveluohjaus

alk. 35€ / 20 min

Käyntilisät (muualla kuin vastaanotolla tapahtuvat käynnit)

< 35 km edestakainen matka             + 50 %
35-70 km edestakainen matka           +70 %
> 70 km edestakainen matka             +100 %

Etävastaanottopalvelut

Etäyhteyttä on mahdollista käyttää erikoislääkärin vastaanottoon, kuntoutus- tai terapiakäynnillä. Hinta vastaa vastaanotolla tapahtuvan käynnin hintaa.

Peruuttamaton poisjäänti

Lääkärinkäynnit
100 % käyntihinnasta

Kuntoutus- ja terapiapalvelut
Yksilökuntoutus 60 €
Ryhmäkuntoutus 60 €

Muut palvelut
50 % käyntihinnasta

Toimistomaksut (Toimistomaksu kattaa ajanvaraus, ilmoittautumis ja kassatapahtumiin liittyviä kuluja. Vastaanoton järjestämiseen liittyvät ohjauksen ja neuvonan järjestämisen sekä ohjelmiston ja rekisterin ylläpidon. Lisäksi toimistomaksulla katetaan henkilöstö, toimitila, tietoliikenne, puhelin ja järjestelmien kehitys ja ylläpitokuluja).

Toimistomaksu lääkärin vastaanotto/tutkimukset: 23,50 €
Toimistomaksu jatkuva kuntoutus / terapia: 14,50 €
Toimistomaksu soittopyyntö: 15,00 €
E-resepti: 2,50 €
Kantamaksu: 2,50 €

Kopiointimaksu

1 – 2kpl 1 €
3 – 10kpl 3 €
11 – 20kpl 6 €
yli 20kpl 10 €

AJAN PERUUTTAMINEN

Peruutukset tulee tehdä viimeistään 24 tuntia ennen sovittua aikaa. Peruutukset tulee tehdä puhelimitse (viikonloppuisin ja puhelinasiakaspalvelun aukioloaikojen ulkopuolella sähköpostitse osoitteeseen [email protected]). Varaamme oikeuden laskuttaa myöhässä peruutetut tai peruuttamattomat palvelut. Peruuttamattomasta tai myöhässä perutusta käynnistä veloitamme hinnaston mukaisen hinnan.