Ohje asiakkaalle yksilökuntoutukseen hakeutumiseksi

Yksilökuntoutusjonoon voi ilmoittautua täyttämällä esitietolomakeEthän hae kuntoutuspäätöstä ennen kuin Teihin on oltu yhteydessä ProNeuronista ja Teille on ilmoitettu kuka kuntoutustasi toteuttaa.

Voit hakeutua kuntotuspalveluihimme mm. Kelan, sairaanhoitopiirien, kaupunkien/kuntien tai vakuutusyhtiöiden maksamana sekä itsemaksavana asiakkaana. Yksilökuntoutuksiimme voit tutustua tarkemmin kuntoutus- ja terapia välilehdellä.

Kela vaativa kuntoutus: neuropsykologinen, puhe-, toiminta-,  perhe-, ja muusiikkiterapia (alle 65-vuotiaille)

Palvelukuvauksen yleinen osa

Palvelukuvaus

Kenelle

http://www.kela.fi/terapiat

https://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus

Miten haen

Ohje asiakkaalle

 1. Hakeudu lääkäriin julkiseen terveydenhuoltoon. Kun olet saanut kuntoutussuunnitelman kuntoutustarpeestasi, voit hakea kuntoutusta Kelasta.
 2. Täytä ja tulosta hakemuslomake Vaativa lääkinnällinen kuntoutus (KU 104).
 3. Liitä hakemukseesi lääkärin kirjoittama kuntoutussuunnitelma, jossa on suositeltu kuntoutusta. Kuntoutussuunnitelman sijasta myös lääkärinlausunto B riittää, jos kuntoutussuunnitelmasi on kirjattu siihen.
 4. Postita hakemus liitteineen Kelaan.

Kustannukset

Vaativassa kuntoutuksessa Kela korvaa kuntoutuksen, eikä siitä aiheudu asiakkaalle kuluja.

 

Kela harkinnanvarainen kuntoutus (16-67 -vuotiaille)

Neuropsykologinen kuntoutus

Kenelle

http://www.kela.fi/neuropsykologinen-kuntoutus

https://www.kela.fi/web/sgn-fi/harkinnanvarainen-kuntoutus

https://www.kela.fi/neuropsykologinen-kuntoutus

Miten haen

Voit hakea kuntoutusta heti, kun vapaa kuntouttaja on tiedossa. Jos kuntoutus on jo alkanut, Kela voi tehdä päätöksen kuntoutuksen korvaamisesta aikaisintaan hakemiskuukauden alusta. Poikkeustapauksissa kuntoutusta voidaan korvata takautuvasti 6 kuukauden ajalta. Päätökseen ei voi hakea muutosta. Kela korvaa harkinnanvaraista neuropsykologista kuntoutusta 1-3 vuotta.

 1. Kelan harkinnanvaraista neuropsykologista kuntoutusta varten sinulle täytyy olla tehtynä neuropsykologinen tutkimus, jossa kuntoutustarpeesi on todettu.
 2. Hakeudu erikoislääkärin vastaanotolle B-lausuntoa varten (yksityinen tai julkinen sektori)
 3. Täytä ja tulosta hakemuslomake Kuntoutuspsykoterapia / Neuropsykologinen kuntoutus (KU 131).
 4. Kirjaa hakemukseesi tieto kuntoutusta antavasta neuropsykologista (pakollinen). Voit etsiä neuropsykologeja Kelan palveluntuottajahausta, jos tutkiva neuropsykologi ei ole etsinyt sinulle kuntouttajaa.
 5. Liitä hakemukseesi:
  • neuropsykologiseen tutkimukseen perustuva neuropsykologin lausunto
  • neurologin, lastenneurologin, foniatrin, psykiatrin, nuorisopsykiatrin tai lastenpsykiatrin kirjoittama lääkärinlausunto B tai kuntoutussuunnitelma.
 6. Postita hakemus liitteineen Kelaan.

Kustannukset

Kela korvaa harkinnanvaraisesta kuntoutuksesta 60,55e/käyntikerta. Loput jää asiakkaan maksettavaksi (ProNeuronilla asiakkaan oma-vastuuosuus on noin 40e/45min).

http://www.kela.fi/neuropsykologinen-kuntoutus-korvauksen-maara

Jatkohakemukset (2. ja 3. vuosi)

Kun haet tuelle jatkoa, hakemuksen (KU 131) liitteeksi tarvitaan uusi, erikoislääkärin kirjoittama lääkärinlausunto B tai kuntoutussuunnitelma. Myös kokonaishoidostasi vastaava lääkäri (esim. työterveyslääkäri tai terveyskeskuslääkäri) voi kirjoittaa lausunnon jatkopäätöstä varten. Lisäksi tarvitset kuntoutusta antaneen neuropsykologin lausunnon jo toteutuneesta kuntoutuksesta.

 

Kuntoutuspsykoterapia

Kenelle

Kuntoutuspsykoterapia voi olla yksilö-, ryhmä-, perhe- tai paripsykoterapiaa. 16–25-vuotiaille se voi olla myös musiikkiterapiaa tai kuvataideterapiaa. Nuoren terapiaan voi liittyä myös vanhempien ohjauskäyntejä.

http://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia

 

Miten haen

Voit hakea kuntoutusta heti, kun vapaa kuntouttaja on tiedossa. Jos kuntoutus on jo alkanut, Kela voi tehdä päätöksen kuntoutuksen korvaamisesta aikaisintaan hakemiskuukauden alusta. Poikkeustapauksissa kuntoutusta voidaan korvata takautuvasti 6 kuukauden ajalta. Päätökseen ei voi hakea muutosta. Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 1-3 vuotta.

 1. http://www.kela.fi/documents/10180/12149/ohjaus_psykoterapiaan.pdf
 2. Täytä ja tulosta hakemuslomake Kuntoutuspsykoterapia / Neuropsykologinen kuntoutus (KU 131). Kirjaa hakemukseesi tieto terapeutista. Voit etsiä terapeutteja Kelan palveluntuottajahausta, jos lähettävä taho ei ole etsinyt sinulle terapeuttia.
 3. Liitä hakemukseesi kuntoutussuunnitelma, joka sisältää psykiatrin, lastenpsykiatrin tai nuorisopsykiatrin arvion diagnoosista ja kuntoutustarpeesta tai vastaavat tiedot sisältävä psykiatrin kirjoittama lääkärinlausunto B. Lausunto ei saa olla yli vuotta vanhempi.
 4. Postita hakemus liitteineen Kelaan.

Kustannukset

Kela korvaa harkinnanvaraisesta kuntoutuspsykoterapiasta 57,60/käyntikerta, perhe- ja pariterapiasta 63,91e/käyntikerta. Loput jää asiakkaan maksettavaksi (ProNeuronilla asiakkaan oma-vastuuosuus on noin 40e/45min).

http://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia-korvauksen-maara

 

Sairaanhoitopiirit, kunnat, kaupungit, vakuutusyhtiöt

Kuntoutukseen on mahdollista saada maksusitoumus sairaanhoitopiiriltä mm. erikoissairaanhoidosta (esim. HUS), kunnasta, kaupungilta, kaupungin vammaispalvelusta tai vakuutusyhtiöstä. Saadaksesi maksusitoumuksen sinun tulee olla em. maksajatahon asiakas. Vakuutusyhtiöt korvaavat pääasiallisesti tapaturmista aiheutuvia vammoja, kuten esim. aivovammojen kuntoutusta, mutta joissain tapauksissa myös kehityksellisten häiriöiden kuntoutusta. Olethan yhteydessä omaan vakuutusyhtiöön korvausasioissa.

Itsemaksavat asiakkaat

Itsemaksavana asiakkaana voit hakeutua neuropsykologiseen kuntoutukseen, puheterapiaan, toimintaterapiaan, psykoterapiaan tai musiikkiterapiaan myös ilman aiempaa tutkimusta tai lääkärinlausuntoa. On kuitenkin erittäin suositeltavaa, että vähintäänkin suppea tutkimus/haastattelu tehdään ennen kuntoutuksen aloittamista, jossa kartoitetaan ongelma-alueistasi, erityisesti jos aiemmasta tutkimuksesta on yli kaksi vuotta tai tilanteesi on oleellisesti muuttunut.

 

Annamme mielellämme lisätietoja omaan tai asiakkaasi tilanteeseen parhaiten sopivasta kuntoutusmuodosta ja hoitopolusta sekä jonotilanteesta. Lisätietoja hanna.uurainen (at) proneuron.fi / 0400 998 791.