ProNeuronin toimintaterapia-arviointiin voivat tulla lapset, nuoret ja aikuiset. Toimintaterapia-arvioinnilla voidaan selvittää asiakkaan kehityksen ja iän mukaiset valmiudet, taidot ja osallisuus arkeen. Arvioinnissa huomioidaan arjen toimintaympäristö. Arvioinnilla saadaan myös esiin asiakkaan kyvyt, vahvuudet ja osaamiset. Arvioitavia osa-alueita voivat olla karkea- ja hienomotoriikka, hahmottaminen, aistitiedon säätely, keskittyminen, oman toiminnan ohjaaminen, käsitys itsestä, itse- ja tunnesäätely, vuorovaikutus, sosiaaliset taidot ja miten nämä osatekijät näyttäytyvät asiakkaan omassa arjessa (esim. koti, päiväkoti, koulu, opiskelu, työ, harrastukset).  Arviointimenetelminä käytetään mm. haastattelua, taitoja ja valmiuksia arvioivia testejä ja tehtäviä, itsearviointimenetelmiä, toiminnallisia tehtäviä ja toiminnan havainnointia. Tarvittaessa osa arvioinnista voidaan tehdä asiakkaan arkiympäristössä mm. ympäristöön liittyvien seikkojen huomioimiseksi.

 

Tutkimukseen voi hakeutua

  • lääkärin lähetteellä
  • ilman lääkärin lähetettä

 

Tutkimukseen sisältö ja kesto

  • alkuhaastattelu, tähän pyydetään tuomaan mahdolliset esitiedot, kuten sairauskertomustiedot, aikaisemmat arviointipalautteet
  • 1-3 arviointikertaa (1-3h)
  • suullinen ja kirjallinen arviointipalaute
  • tarvittaessa yhteisneuvottelu vanhempien, opettajien, päiväkodin/koulun/opiskelu- tai työpaikan tai muiden lapsen/nuoren/aikuisen kanssa työskentelevien kanssa

 

Tutkimuksen hinta

  • Hinnasto
  • Toimintaterapeutin tutkimuksista voi saada korvausta hoitokuluvakuutuksesta (tarkista omasta vakuutusyhtiöstä)

 

Tutustu asiantuntijoihimme tästä!

 

Tutkimuksiin ja arvioihin liittyvät kysymykset

Johtava toimintaterapeutti

Sirpa Vihavainen

sirpa.vihavainen (at) proneuron.fi / 0400 532 111

 

Vapaita aikoja toimintaterapiatutkimukseen voit kysyä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme info (at) proneuron.fi / 0400 601 991.