Perheterapia on ammatillinen, tietoinen pyrkimys ja menetelmä tutkia, ymmärtää ja hoitaa perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa ja yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä ja niiden aiheuttamaa kärsimystä. Suomessa perheterapia on psykoterapian muoto, joka eroaa keskeisesti muista psykoterapioista siinä, että perheterapiassa hoidon kohteena on yksilön sijaan koko perhesysteemin vuorovaikutus. Perheterapialle keskeistä on voimavarakeskeisesti, yhdessä perheen kanssa tunnistaa ja hoitaa niitä perheen vuorovaikutukseen ja toimintaan liittyviä käyttäytymismuotoja, jotka ylläpitävät koettuja ongelmia ja myös edesauttaa perheenjäsenten keskinäisen ymmärryksen kehittymistä toisiaan ja kunkin yksilöllisiä kehityksellisiä ja emotionaalisia tarpeita kohtaan.

Perheterapeutit ovat opiskelleet terveydenhuolto-, opetus- tai lääketieteen alan pohjakoulutuksensa lisäksi usean vuoden perhepsykoterapian erikoispätevyyden, perehtyen psyyken erilaisten ongelmien ratkaisuun ja psyykkisen muutoksen mahdollistamiseen perhesysteemisesti. Perheterapiakoulutuksen myötä terveydenhuollon ammattilainen saa psykoterapeutin ammattinimikkeen, joka on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö ja heidän toimintaansa valvoo Valvira.

 

Perheterapeutin vastaanotto

Perheterapiavastaanotto kestää tavallisesti 60-90 min ja tapaamiset toteutuvat säännöllisesti 1-2 kertaa viikossa. Perheterapiaistuntoihin osallistuu pääsääntöisesti koko perhe, ja/ tai perheen yksilöllinen tarve ja tavoitteet huomioiden perheenjäseniä eri kokoonpanoissa. Perheterapiaan voi kuulua myös perheenjäsenten yksilöllisiä tapaamisia.

Vastaanotolla työskennellään keskustelun ja eri menetelmien avulla perheen asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena voi olla esimerkiksi jonkin psyykkisen oireen väheneminen tai poistuminen, uusien toiminta- tai ajatusmallien oppiminen, perheen ongelmaratkaisutaitojen kehittäminen tai perheen keskinäisen kommunikaation edistäminen.

 

Perhe- /psykoterapiaan hakeutuminen

Katso ohjeet hakemiseen: https://proneuron.fi/hae-kuntoutukseen/ohjeet/yksilokuntoutus-ja-terapia/

Perheterapia voi olla kestoltaan lyhyttä, 5-20 kerran lyhytterapiaa tai pitkää, jopa usean vuoden kestävää. Perheterapian voi maksaa itse, jolloin voit olla suoraan yhteydessä palveluohjaukseemme tai perheterapeutteihimme ja varata ajan.

Perheterapiaa voi hakea KELAn tukemana kuntoutuspsykoterapiana, johon tarvitset psykiatrian erikoislääkärin lausunnon oman kuntoutushakemuksesi liitteeksi. Kuntoutuspsykoterapiana järjestettävästä perheterapiasta KELA maksaa osan terapiakustannuksista.

Voit hakeutua meille kuntoutukseen mistä tahansa kunnasta. Jos kutenkin tulet kuntoutukseen Kelan vaativan kuntoutuksen maksusitoumuksella, ProNeuronin Kela sopimus kattaa seuraavat kunnat (suomenkieliset asiakkaat): Helsinki

 

Tutustu tästä asiantuntijoihimme!

 

Annamme mielellämme lisätietoja omaan tai asiakkaasi tilanteeseen parhaiten sopivasta kuntoutusmuodosta ja hoitopolusta. Lisätietoja hanna.uurainen (at) proneuron.fi / 0400 998 791.

 

Mikäli haluat tiedustella jonotilannetta, olethan yhteydessä hanna.uurainen (at) proneuron.fi / 0400 998 791