Neuropsykiatrinen diagnosointi Käypä hoito -suosituksen mukaisesti

päivitetty 28.12.2022 Tällä hetkellä diagnostiset arviot ovat ruuhkautuneet, lisätietoja asiakaspalvelustamme 0400 601 991

Kehityksellisten neuropsykiatristen häiriöiden (mm. ADHD ja autismikirjo) arviointi toteutuu aina yksilöllisen lääketieteellisen arvion mukaisesti. ProNeuron on kehittänyt yhdessä asiantuntijoidensa kanssa neuropsykiatrisen arviointipalvelun, joka toteutuu Käypä hoito -suosituksen mukaisesti. Diagnosoinnin perustana on laaja-alainen arvio henkilön toimintakyvystä ja oireista, kehityshistoriasta, elämäntilanteesta ja muista oireisiin vaikuttavista tekijöistä. Diagnoosin tarkentuminen ohjaa hoidon ja kuntoutuksen suunnittelua.

Neuropsykiatrinen diagnostinen tutkimus koostuu erityistyöntekijän diagnostisesta alkukartoituksesta, erikoislääkärikäynneistä sekä tarvittaessa neuro-/psykologin tutkimuksesta tai muusta erityistutkimuksesta.

1) Yli 18-vuotiaiden diagnostinen selvittely alkaa erityistyöntekijän diagnostisella alkukartoituksella. Siinä kootaan yhteen elämänhistoriaan ja varhaiskehitykseen liittyvät esitiedot mm. haastattelemalla ja strukturoiduilla kyselylomakkeilla. Lapsuus ja nuoruusvaiheen tietojen keräämisessä on eduksi, jos kartoituskäynnillä on osan aikaa mukana näistä vaiheista tietävä läheinen tai mahdollisuus haastatella läheistä esim. etäyhteydellä/puhelimitse. Arviointiprosessia nopeuttaa, jos asiakkaalla on mukanaan aiemmat sairauskertomustiedot, tutkimuslausunnot sekä neuvola- ja kouluterveydenhuollon asiakirjat (esim. päiväkodin arviot, koulutodistukset, HOJKS-arviot). Jos asiakkaalla ei ole mahdollista kerätä em. asiakirjoja etukäteen, ne tilataan asiakkaan antamalla suostumuksella.

2) Erikoislääkärikäyntejä 2-3 (a´60min)

3) Saat lähetteen tarvittaviin laboratoriotutkimuksiin sekä tarvittaessa neuro-/psykologin tutkimuksiin (noin 5-8 tuntia) tai muuhun erityistutkimukseen

4) Erikoislääkäri tekee hoito- ja/tai kuntoutussuosituksen

 

Tutkimuksiin ja arvioihin liittyvät kysymykset

Palvelujohtaja

Hanna Uurainen

hanna.uurainen (at) proneuron.fi / 0400 998 791

 

Vapaita aikoja diagnostisiin alkukartoituksiin voit katsoa 24h verkkoajanvarauksestamme tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme info (at) proneuron.fi / 0400 601 991.