Kenelle

Kelan NUOTTI-valmennus on 16-29 vuotiaille nuorille tarkoitettua matalan kynnyksen nuoren ammatillista kuntoutusta.

Palvelukuvaus NUOTTI-valmennus

NUOTTI-valmennus on tarkoitettu nuorille, joiden toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Heikentyminen jollain toimintakyvyn osa-alueella estää tai rajoittaa nuoren tulevaisuuden suunnittelua tai opiskelemaan tai työelämään pääsyä tai estää nuorta jatkamasta opintojaan.

NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on saada nuori kiinnostumaan elämäntilanteestaan, taidoistaan, vahvuuksistaan ja tulevaisuuden suunnittelusta sekä opiskeluun tai työelämään suuntautumisesta.

ProNeuronista saa nuottivalmennusta sekä suomen– että ruotsinkielellä!

 

NUOTTI-coachningen är avsedd för unga

  • i åldern 16–29 år
  • som saknar studie- eller arbetsplats eller vars studier hotar att avbrytas
  • som inte fullgör militär-eller civiltjänst och som inte heller har tagit ett planerat mellanår
  • vars funktionsförmåga är nedsatt på ett sätt som hindrar dem från att planera sin framtid och inleda studier eller få ett arbete.

 

Toteutus

NUOTTI-valmennus toteutuu 5 kuukauden aikana enintään 20 x 60 minuutin tapaamisina. Korona-virus ei ole esteenä valmennuksen aloittamiselle: Tapaamiset voidaan toteuttaa etäyhteydellä, puhelimitse ja yhteisen sopimuksen mukaisesti myös nuoren arkiympäristössä. Tapaamisiin voi nuoren ja valmentajan lisäksi osallistua myös nuoren verkostoa, kuten läheisiä tai muita nuoren kanssa työskenteleviä tahoja. Valmentaja pitää yhteyttä nuoreen ja tarpeen mukaan hänen verkostoonsa myös tapaamisten välillä.

ProNeuronilla on käytössä Valviran hyväksymät helppokäyttöiset etäyhteydet, joita voidaan käyttää puhelimella, tabletilla tai tietokoneella.

NUOTTI-valmennuksen ajan nuorella on mahdollisuus saada kuntoutusrahaa. Nuorelle valmennus on maksutonta.

 

Mihin NUOTTI-valmennusta tarvitaan

NUOTTI-valmennuksessa nuori saa itselleen henkilökohtaisen valmentajan.

Valmennusyhteistyön tavoitteena on, että nuori

  • löytää omia vahvuuksiaan, tunnistaa taitojaan ja mielenkiinnonkohteitaan
  • innostuu suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan
  • pystyy ottamaan konkreettisia askelia kohti opiskelu- ja työelämää.

Valmennuksen tarkempi sisältö suunnitellaan yhdessä nuoren kanssa nuoren yksilöllisten tarpeitten mukaan.

 

ProNeuronin valmentajat ovat sosiaali- ja terveydenhuollon kokeneita ammattilaisia

 

Hakeutuminen

Katso ohjeet hakemiseen: https://proneuron.fi/hae-kuntoutukseen/ohjeet/yksilokuntoutus-ja-terapia/

 

Lisätietoa:

https://www.kela.fi/nuotti-valmennus

Annamme ProNeuronissa mielellämme ohjausta palveluun hakeutumiseksi

Ota yhteyttä:

Sirpa Vihavainen p. 0400 532111 / sirpa.vihavainen(at)proneuron.fi tai

info (at) proneuron.fi /  p. 0400 601 991

 

Fråga på svenska:

Daniela Holmlund-Heinänen  p. 050 4341753 / daniela.holmlund (at) proneuron.fi