Neuropsykiatrinen perhevalmennus

 

Neuropsykiatrinen perhevalmennus on lapsilähtöistä kuntoutusta, jossa perheen voimavarat tunnistamalla vahvistetaan perheen keskinäistä vuorovaikutusta ja arjen yhteistyötä. Valmennuksessa vanhempia ohjataan tunnistamaan ja huomioimaan lapsen iänmukaiset valmiudet, taidot ja tarpeet sekä kehityksen mahdolliset erityispiirteet, lapsen tarpeista lähtevän vanhemmuuden vahvistamiseksi. Perhettä tuetaan toimivien arjen rutiinien löytymisessä ja arjenhallinnan keinojen vakiinnuttamisessa osana perheen yleistä jaksamista ja hyvinvointia. Neuropsykiatrista perhevalmennusta voidaan toteuttaa erilaisissa kokoonpanoissa, esim. yksilön kanssa, sisarusten kesken tai koko perheen kanssa.

Neuropsykiatrisen perhevalmennuksen työntekijät ovat terveydenhuoltoalan ammattilaisia, jotka työssään yhdistävät ammattiosaamisen, psykoedukaation sekä mm. ratkaisukeskeisiä ja kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä.

Neuropsykiatrinen perhevalmennus soveltuu perheille, joiden arkea haastavat esimerkiksi neuropsykiatriset, neurologiset tai psykiatriset vaikeudet. Neuropsykiatriseen perhevalmennukseen voi hakeutua kaupungin/ kunnan ja erikoissairaanhoidon maksusitoumuksella tai omakustanteisesti.

Annamme mielellämme lisätietoja omaan tai asiakkaasi tilanteeseen parhaiten sopivasta kuntoutusmuodosta ja hoitopolusta. Mikäli haluat tiedustella jonotilannetta, olethan yhteydessä sirpa.vihavainen(at)proneuron.fi / 0400 532 111