Neuropsykiatria NYT teemapäivät vuonna 2018

 

TEEMAPÄIVÄ 1: MENETELMIÄ HYVÄÄN KUNTOUTUSMOTIVAATIOON JA YHTEISTYÖSUHTEESEEN 6.4.2018

Kouluttajana: Psykologi, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti, psykoterapiakouluttaja ja työnohjaaja Sari Kujanpää

Paikalla oli reilusti yli 50 osallistujaa, tunnelma oli rento ja innostunut. Osallistujamme antoivat palautteessa sisällöstä ja ammatillisesta hyödyllisyydestä tyypillisimmin 5 arvosanan asteikolla 1-5. ”Päivä oli kerrassaan upea ja inspiroiva! Lämmin kiitos Sarille ja kaikille osallistujille!”

 

 

TEEMAPÄIVÄ 2: LASTEN JA NUORTEN TARKKAAVUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN TUKEMINEN KOULUYMPÄRISTÖSSÄ JA KUNTOUTUKSESSA 24.5.2018

Kouluttajana: Neuropsykologian erikoispsykologi, tarkkaavuuden ja käyttäytymisongelmien dosentti (JY) Vesa Närhi

Teemapäiväpariin 24.5-25.5. osallistui yhteensä lähemmäs 70 osanottajaa. Osallistujamme antoivat palautteessa sisällöstä ja ammatillisesta hyödyllisyydestä tyypillisimmin 4 arvosanan asteikolla 1-5”. ”Tiivis ja rennon asiantuntevalla tavalla esitetty tietämys sai pidemmänkin linjan konkarin miettimään, mitä uutta omassa työssään voisi oppia. Kiitokset!”

 

TEEMAPÄIVÄ 3: PSYKOTERAPEUTTISIA JA PSYKOLOGISIA MENETELMIÄ TUNNETAITOJEN OPPIMISEEN 25.5.2018

Kouluttajina: Psykologi, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti, psykoterapeuttikouluttaja sekä työnohjaaja Lauri Parkkinen ja psykologi, neuropsykiatrinen ratkaisukeskeinen valmentaja, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutettava Anna-Mari Andersson.

Osallistujat antoivat runsaasti palautetta ja päivän keskimääräinen arvosana sisällöstä ja ammatillisesta hyödyllisyydestä oli 4.2 (asteikolla 1-5). ”Luennoitsijat olivat hyvin kokeneita ja ammattitaitoisia, sain paljon uusia menetemiä ja ajatusmalleja työhöni. Suurkiitokset 🙂 !”

 

TEEMAPÄIVÄ 4: ELÄMÄNKAARI  – LAPSEN JA NUOREN KEHITYKSEN TUKEMINEN ERI IKÄVAIHEISSA 21.9.2018

Kouluttajina: terveyspsykologian erikoispsykologi (PsL), nuorisopsykoterapeutti, psykoterapeuttikouluttaja ja työnohjaaja, varhaiskasvatuksen opettaja (KK) Niina Rita ja perheterapeutti (VET), psykiatrinen sairaanhoitaja Jani Kjäll.

Työpajatyöskentelyyn painottuneessa menetelmäpäivässämme oli osallistujia yli 30. Osallistujien antama päivän keskimääräinen arvosana sisällöstä ja ammatillisesta hyödyllisyydestä oli 4.1 (asteikolla 1-5). ”Olipa virkistävää, kun osallistujana sai ottaa näin paljon osaa keskusteluun ja jakaa myös omaa tietämystään!”

       

 

TEEMAPÄIVÄ 5: SOSIAALISTEN TAITOJEN JA KOMMUNIKAATION KUNTOUTUS 16.11.2018
Kouluttajina: Filosofian tohtori, puheterapeutti ja akatemiatutkija Soile Loukusa ja psykologi, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti, psykoterapiakouluttaja ja työnohjaaja, Sari Kujanpää.

Teemapäivämme huipentuivat marraskuun lopulla, kun saimme käydä läpi toimivinta tieteellistä ja kokemuksellista osaamista sosiaalisten taitojen ja kommunikaation kuntoutuksessa. Osallistujamme olivat hyvin tyytyväisiä päivään, keskimääräinen arvosana sisällöstä ja ammatillisesta hyödyllisyydestä oli 4.1. ”Kiitokset monipuolisesta ja iloisesta koulutuspäivästä!” 

 

 

Neuropsykiatria NYT 14-15.9.2017

Kehityksellinen neuropsykiatria lapsuudesta aikuisuuteen

Koulutus järjestettiin 14-15.9.17 Helsingissä Valkeassa talossa. Osallistujia oli yli 200, yli 30 eri ammattiryhmästä ympäri Suomen. Tehokkaassa kaksipäiväisessä tapahtumassa käytiin läpi uusinta tietoa neuropsykiatrian kentältä.

 

Sosiaalinen kommunikaatio 13-14.9.2012

Lämmin kiitos kaikille informaatiotäyteisistä ja keskustelua herättävistä päivistä! Päiville osallistui yhteensä yli 200 ammattihenkilöä. Kootun palautteen mukaan suurin osa osallistujista koki päivien järjestelyjen, esitysten rakenteen ja sisällön vastanneen omia odotuksiaan hyvin/erinomaisesti. Päivien moniammatillisuus sai paljon myönteistä palautetta. Päivillä oli mukana toimintaansa esittelemässä Autismi- ja Aspergerliitto, Aivoliitto, Suomen Tourette -yhdistys sekä ADHD-liitto.

 

 

Ohjausryhmä omaisille – Parempaa elämää yhdessä vuonna 2011

Järjestimme kolmen tapaamisen koulutusryhmän omaisille, joiden läheiselle on asetettu kehityksellisen neuropsykiatrisen häiriön diagnoosi (mm. autismin kirjon häiriö). Kouluttajina toimivat Anne Avellan, neuropsykologian erikoispsykologi, kognitiivinen psykoterapeutti ja Juha-Pekka Airo, psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti. Tavoitteena oli kehittää valmiuksia antoisaan elämään diagnoosin kanssa ja diagnoosista huolimatta.

 

Autismin kirjo – Nykytietoa neurologian ja psykiatrian viitekehyksessä 29-30.9.2011

Autismin kirjo – Nykytietoa neurologian ja psykiatrian viitekehyksessä koulutus järjestettiin Helsingissä 29-30.9.2011. Ensimmäinen päivä painottui syventävään tietoon autismikirjon häiriöistä ja uusimpaan tutkimustietoon. Toinen päivä perehdytti nykytiedon mukaisiin kuntoutusmenetelmiin ja käytännön toimintatapoihin autismikirjon häiriöiden hoidossa, opetuksessa ja kuntoutuksessa.

 

 Sali täyttyi viimeistä paikkaa myöden ja kymmeniä oli jonossa tulossa.