Lataa esite tästä

 

Kelan linjauksen mukaan Laku-perhekuntoutus jatkuu ja se toteutetaan toistaiseksi pääsääntöisesti etäkuntoutuksena. Käytössämme on useita, käytännössä toimiviksi todettuja työkaluja käytettäväksi etäkuntoutuksessa eri-ikäisille asiakkaille ja heidän perheilleen. Käytössämme on Valviran hyväksymät tietoturva-asetukset täyttävät, asiakkaalle maksuttomat videopohjaiset etäyhteydet, joita on mahdollista käyttää vaivattomasti puhelimella, tabletilla tai tietokoneella.

Moniammatillinen Laku-perhekuntoutus on suunnattu perheille, joissa on 5-15 -vuotias lapsi tai nuori, jolla on neuropsykiatrinen diagnoosi (esim. ADHD, autismikirjo, Tourette), jotka haastavat arjen sujuvuutta. Laku-perhekuntoutuksessa mahdollistuu kokonaisvaltainen lapsen ja nuoren kehityksen tukeminen. Kuntoutus tapahtuu yksilöllisesti ja moniammatillisesti tiiviissä yhteistyössä perheen ja arjen lähiympäristön kanssa.

Tässä epävarmassa tilanteessa avun tarve voi olla poikkeuksellisen suuri. Perheen haasteet voivat kasautua, kun ollaan vailla tuttuja arjen elementtejä mm. koulua ja harrastuksia. Arki on muuttunut rutiinien rikkoutumisen sekä omaehtoisen koulunkäynnin ja opiskelun odotusten lisääntymisen myötä merkittävästi.

 

LAKU-perhekuntoutuksen rakenne, tarkoitus ja haku

 

LAKU-perhekuntoutuksessa kestää 1,5 vuotta. Kuntoutus toteutuu yksilö- sekä perhetapaamisina, 2-4 tapaamista kuukaudessa. Lisäksi perheille järjestetään kaksi kuntoutusviikonloppua.

Neuropsykiatriset oireet voivat vaikuttaa päiväkodissa tai koulussa lapsen oppimiseen, kaverisuhteisiin sekä perheen arjen sujumiseen ja vanhempien jaksamiseen. LAKU-hankkeen tarkoituksena on, että perhe saa lapsen tai nuoren kasvuun ja kehitykseen kuuluvaa tietoa sekä konkreettisia neuvoja perheen arjen sujuvuuteen sekä vertaistukea. LAKU-kuntoutuksen tavoitteena on antaa konkreettisia keinoja myös koululle ja päiväkodille lapsen tai nuoren tukemiseksi.

Sisältö LAKU-kuntoutuksessa: Tapaamisia enintään 38 (etukäteisneuvottelu + 35 perhetapaamista tarvittavien arjen toimijoiden kanssa + kaksi seurantakertaa).


LAKU-perhekuntoutukseen hakeminen ja ohjautuminen:

 

Laku-perhekuntoutus toteutuu Kelan harkinnanvaraisena kuntoutuksena. Kuntoutus on perheelle maksutonta. Kuntoutukseen hakeudutaan julkisen terveydenhuollon, hoitavan tahon kautta. Ennen kuntoutusta, on lapsen tutkimukset ja perheen alustava tilannekartoitus jo tehty. Hakemuksen tulee sisältää lääkärin B-lausunnon lisäksi, perheen täyttämä Kelan KU 132-hakulomake, jossa ilmenee sairaus ja suositeltu kuntoutus tavoitteineen. Toive kuntoutuspaikasta merkitään (KU 132-lomake, kohta 10).

 

LAKU-perhekuntoutuksessa mukana olevat ammattilaiset:

Riina Laakso, toimintaterapeutti, sosionomi (LAKU-kuntoutuksen koordinaattori)
Hanna Alanne, toimintaterapeutti, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
Anne Arola, psykologi
Raili Haataja, toimintaterapeutti, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
Riikka Hedman-Viitala, erityisopettaja
Anna-Elina Hovatta, toimintaterapeutti, lasten ja nuorten erityisohjaaja, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja
Nina Hämäläinen, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, neuropsykiatrinen valmentaja
Daniela Holmlund-Heinänen, toimintaterapeutti, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, seksuaaliterapeutti
Jani Kjäll, kognitiivinen psykoterapeutti, perhepsykoterapeutti (VET), psykiatrian sairaanhoitaja
Tuula Korhonen, toimintaterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja
Taina Kujala, sairaanhoitaja (psykiatrinen hoitotyö), ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
Marja Laukkanen, toimintaterapeutti
Linda Luotola, psykologi
Mikko Lähteenmäki, psykologi
Timo Mynttinen, erikoissairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (IASTI sertifiointi)
Terhi Pajunen, lastenpsykiatrian erikoislääkäri
Minna Savola, psykologi, psykoterapeutti (perheterapia ET), lasten ja nuorten erikoispsykologi
Tiina Tuomi, sosionomi, neuropsykiatrinen valmentaja
Anja Virsu, psykologi

 

Kysy lisää/ ilmoittautuminen kuntoutukseen:

Riina Laakso

LAKU-kuntoutuksen koordinaattori

(toimintaterapeutti AMK., sosionomi AMK.)

040 567 0689 riina.laakso (at) proneuron.fi