Neuropsykiatrinen valmennus on tavoitteellista kuntoutusta asiakkaille, joilla on vaikeuksia arjen toimintakyvyssä. Asiakkailla voi olla esimerkiksi kehityksellinen neuropsykiatrinen diagnoosi (autismikirjon häiriö, ADHD, Touretten oireyhtymä) tai diagnoosiin katsomatta ongelmia esim. arjenhallinnassa, oman toiminnanohjaamisessa tai sosiaalisissa taidoissa. Valmennuksen tavoitteena voi olla esimerkiksi arjen toimintakyvyn vahvistaminen, työ- ja opiskeluvalmiuksien koheneminen sekä sosiaalisten taitojen edistäminen. Asetetut tavoitteet ovat hyvin konkreettisia, mitattavissa olevia tavoitteita, joita seurataan säännöllisesti. Valmennuskäynnit toteutetaan joko ProNeuronin tiloissa vastaanotolla, etäyhteyden välityksellä tai arkeen suuntautuvina käynteinä esimerkiksi asiakkaan kotiin, asioimistilanteisiin, kouluun tai työpaikalle.

 

Neuropsykiatrinen valmentaja

Neuropsykiatrisella valmentajalla on terveyden- tai sosiaalihuollon pohjakoulutus, jonka lisäksi hän on käynyt noin vuoden pituisen ammatillisen täydennyskoulutuksen erikoistuen neuropsykiatrisiin asiakkaisiin ja heille soveltuviin kuntoutusmenetelmiin.

 

Esimerkkejä tilanteista, joissa neuropsykiatrisesta valmennuksesta voi olla hyötyä:

  • Neuropsykiatrisiin oireyhtymiin liittyvät vaikeudet (esim. autismikirjo, ADHD tai Touretten oireyhtymä)
  • Sosiaalisten taitojen vaikeudet perustaidoista monimutkaisempiin (esim. työryhmän kommunikaatioon, deittailuun, seurusteluun ja parisuhteeseen liittyvät taidot)
  • Arjen- ja ajanhallinnan vaikeudet
  • Univaikeudet, ruokarytmin epäsäännöllisyys
  • Vaikeudet oman toiminnan  ohjaamisessa, esim. epämiellyttävien tekemisten aloittaminen
  • Toiminnanohjausta heikentävät sairaudet kuten skitsofrenia, muistisairaudet (esim. Alzheimerin tauti), mikäli näistä aiheutuu merkittävää haittaa asiakkaan ja lähipiirin arkeen

 

Miten neuropsykiatriseen valmennukseen hakeudutaan?

  • Valmennukseen voi ohjautua myös esim. erikoissairaanhoidon (esim. HUS) suosituksesta
  • Valmennuksen maksajana voi olla esim. sosiaalitoimi, erikoissairaanhoito, terveydenhuolto tai TE-keskus
  • Valmennukseen voit aina tulla myös itsemaksavana

 

Kuinka pitkään neuropsykiatrisessa valmennuksessa voi käydä ja millaisia kustannuksia valmennuksesta aiheutuu?

Valmennuksen pituus ja käyntien määrä suunnitellaan yhdessä valmentajan kanssa asiakkaan tavoitteiden mukaisesti. Tavallisimmat valmennusjaksot ovat pituudeltaan 10-20 kertaa, mutta myös lyhyitä 3-5 kerran jaksoja voidaan järjestää tarkasti rajatuissa ongelmissa. Valmennus voi myös kestää useita vuosia, mikäli tämä on asiakkaan tavoitteiden ja elämäntilanteen kannalta perusteltua.

Valmennuksen kustannukset ovat itsemaksavalle asiakkaalle noin 75-94 € / käynti.

Maksusitoumuksen mahdollinen omavastuu selviää maksajataholta. Maksusitoumuksella tuleville asiakkaille jää noin 8-13 € omavastuuosuus/käynti tai valmennus voi joissain tapauksissa olla asiakkaalle myös maksutonta.

Neuropsykiatrinen valmennus voi kohdentua myös perheeseen, lue neuropsykiatrisesta perhevalmennuksesta tästä

 

Tutustu asiantuntijoihimme tästä!

 

Ohjeet valmennukseen hakeutumiseen:

Esitietolomake ja ilmoittautuminen kuntoutusjonoon

Annamme mielellämme lisätietoja omaan tai asiakkaasi tilanteeseen parhaiten sopivasta kuntoutusmuodosta ja hoitopolusta. Mikäli haluat tiedustella jonotilannetta, olethan yhteydessä johtavaan toimintaterapeuttiimme sirpa.vihavainen (at) proneuron.fi / 0400 532 111.