SOSIONOMI/SAIRAANHOITAJA ONKO PERHEIDEN HYVINVOINTI LÄHELLÄ SYDÄNTÄSI?

TULE MUKAAN NEUROPSYKIATRISEEN LAKU-PERHEKUNTOUTUKSEEN JA OMA VÄYLÄ -KUNTOUTUKSEEN

 

Liity lämminhenkiseen ja asiantuntevaan tiimiimme ProNeuroniin, työpariksi moniammatillisiin ohjaus- ja kuntoutuspalveluihin. Meillä voit toteuttaa omia, itselle tärkeitä ammatillisia arvoja joustavasti oman elämäntilanteesi mukaan. Voit suuntautua joko lasten ja nuorten palveluihin ja/tai aikuisten palveluihin.

LAKU-perhekuntoutuksessa kohderyhmänä on perheet, joissa on 5-15 -vuotiaita lapsia/nuoria, joilla on diagnosoitu kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö kuten ADHD, autismikirjon häiriö tai Touretten oireyhtymä. Kuntoutukseen osallistuvat lapsen tai nuoren lisäksi hänen päivittäiseen elämään kuuluvat omaiset tai läheiset henkilöt.

OMA VÄYLÄ -kuntoutus on tarkoitettu 16-29 -vuotiaille nuorille ja aikuisille, joilla on niin ikään diagnosoitu kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö. Kuntoutuksen tavoitteena on kuntouttaa niitä nuoria ja aikuisia, jotka tarvitsevat tukea opintoihin, työelämään sekä sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja arjenhallintaan. Kuntoutus toteutuu moniammatillisesti sekä yksilö- että ryhmäkuntoutuksena. ProNeuron oli mukana kehittämässä OMA VÄYLÄ -kuntoutusta Kelan hankkeessa vuosina 2014-2018.  Kehittämistyön tuloksena mallinnettiin neuropsykiatriseen kuntoutukseen uusia työkäytänteitä ja menetelmiä, kuten motivoimista, kuntoutuksen arkeen integroimista ja ryhmäkuntoutusta.

Työsi toteutuisi vastaanotolla, etänä ja arjen kotiympäristöissä. Kollegiaalista tukea tarjoavat säännölliset yhteistapaamiset ja työnohjaus. Työnohjaustiimejämme vetävät neuropsykiatrisen kuntoutusalan huippuosaajat.

Hakijalta edellytetään sosionomin tai sairaanhoitajan pätevyyttä sekä perehtyneisyyttä ja työkokemusta (neuro)psykiatristen tai neurologisten asiakkaiden parissa. Neuropsykiatrisen valmentajan pätevyys tai psykoterapeuttinen osaaminen katsotaan eduksi.

Voit toimia palkkatyöntekijänä tai ammatinharjoittajana osa-tai kokoaikaisesti oman elämäntilanteeseesi parhaiten sopivalla tavalla.

ProNeuron on kotimainen terapeuttien vuonna 2010 perustama moniammatillinen terapia- ja lääkärikeskus ja toimimme pääkaupunkiseudulla. Tarjoamme kuntoutus-, tutkimus- ja arviointipalveluita kaikenikäisille asiakkaille. Asiakaskuntamme on monipuolinen (kehityksellinen neuropsykiatria, neurologia ja psykiatria) ja olemme edelläkävijöitä neuropsykiatrisissa kuntoutuspalveluissa.

Hakuaika: 20.4.-20.5.2021

Lisätietoja ja hakemukset:

Sirpa Vihavainen

Johtava toimintaterapeutti
0400 532 111 / sirpa.vihavainen (at) proneuron.fi