Maksuton NUOTTI-valmennus 16-29 -vuotiaille / Ansöka NUOTTI!


Kenelle NUOTTI-valmennusta

 

NUOTTI-valmennus on 16-29 vuotiaille nuorille tarkoitettua matalan kynnyksen nuoren ammatillista kuntoutusta.

NUOTTI-valmennus on tarkoitettu nuorille, joiden toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Heikentyminen jollain toimintakyvyn osa-alueella estää tai rajoittaa nuoren tulevaisuuden suunnittelua tai opiskelemaan tai työelämään pääsyä tai estää nuorta jatkamasta opintojaan.

NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on saada nuori kiinnostumaan elämäntilanteestaan, taidoistaan, vahvuuksistaan ja tulevaisuuden suunnittelusta sekä opiskeluun tai työelämään suuntautumisesta.

ProNeuronista saa nuottivalmennusta sekä suomen– että ruotsinkielellä!

 

 

NUOTTI-coachningen är avsedd för unga

  • i åldern 16–29 år
  • som saknar studie- eller arbetsplats eller vars studier hotar att avbrytas
  • som inte fullgör militär-eller civiltjänst och som inte heller har tagit ett planerat mellanår
  • vars funktionsförmåga är nedsatt på ett sätt som hindrar dem från att planera sin framtid och inleda studier eller få ett arbete.

 

Miten NUOTTI-valmennus toteutuu

 

NUOTTI-valmennus toteutuu 5 kuukauden aikana enintään 20 x 60 minuutin tapaamisina. Korona-virus ei ole esteenä valmennuksen aloittamiselle: Tapaamiset voidaan toteuttaa etäyhteydellä, puhelimitse ja yhteisen sopimuksen mukaisesti myös nuoren arkiympäristössä. Tapaamisiin voi nuoren ja valmentajan lisäksi osallistua myös nuoren verkostoa, kuten läheisiä tai muita nuoren kanssa työskenteleviä tahoja. Valmentaja pitää yhteyttä nuoreen ja tarpeen mukaan hänen verkostoonsa myös tapaamisten välillä.

ProNeuronilla on käytössä Valviran hyväksymät helppokäyttöiset etäyhteydet, joita voidaan käyttää puhelimella, tabletilla tai tietokoneella.

NUOTTI-valmennuksen ajan nuorella on mahdollisuus saada kuntoutusrahaa. Nuorelle valmennus on maksutonta.

 

Mihin NUOTTI-valmennusta tarvitaan

 

NUOTTI-valmennuksessa nuori saa itselleen henkilökohtaisen valmentajan.

Valmennusyhteistyön tavoitteena on, että nuori

  • löytää omia vahvuuksiaan, tunnistaa taitojaan ja mielenkiinnonkohteitaan
  • innostuu suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan
  • pystyy ottamaan konkreettisia askelia kohti opiskelu- ja työelämää.

Valmennuksen tarkempi sisältö suunnitellaan yhdessä nuoren kanssa nuoren yksilöllisten tarpeitten mukaan.

ProNeuronin valmentajat ovat sosiaali- ja terveydenhuollon kokeneita ammattilaisia.

 

NUOTTI-valmennukseen hakeutuminen on helppoa

 

NUOTTI-valmennukseen hakeutumiseksi ei tarvita lääkärinlausuntoa eikä erillistä hakemusta. Nuori tai hänen kanssaan työskentelevä taho ottaa yhteyttä Kelaan, jossa asia ohjataan kuntoutuksen asiantuntijalle.

Nuori: Voit itse ottaa yhteyttä valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon p. 020 692 205.

Nuoren yhteistyötaho:

Soita Kelan valtakunnalliselle viranomaislinjalle p.020 692 235

tai skype-rinkiin (ma-pe klo 10-15) [email protected]  (Kelan Eteläinen vakuutuspiiri)

 

Annamme ProNeuronissa mielellämme ohjausta palveluun hakeutumiseksi

 

Ota yhteyttä:

Sirpa Vihavainen p. 0400 532111 / sirpa.vihavainen(at)proneuron.fi tai

Anne Avellan p. 040 7216547 / anne.avellan(at)proneuron.fi tai

info (at) proneuron.fi /  p. 0400 601 991

 

Fråga på svenska:

Daniela Holmlund-Heinänen  p. 050 4341753 / daniela.holmlund (at) proneuron.fi