Maksuton LAKU-perhekuntoutus. Hae mukaan!

Kelan 1.3.20 käynnistynyt LAKU perhekuntoutus jatkuu ja voidaan toteuttaa yksilö- ja perhe-etävastaanottoina.

 

Laku-perhekuntoutukseen mahtuu vielä mukaan!

 

Kelan linjauksen mukaan Laku-perhekuntoutus jatkuu ja se toteutetaan toistaiseksi pääsääntöisesti etäkuntoutuksena. Käytössämme on useita, käytännössä toimiviksi todettuja työkaluja käytettäväksi etäkuntoutuksessa eri-ikäisille asiakkaille ja heidän perheilleen. Käytössämme on Valviran hyväksymät tietoturva-asetukset täyttävät, asiakkaalle maksuttomat videopohjaiset etäyhteydet, joita on mahdollista käyttää vaivattomasti puhelimella, tabletilla tai tietokoneella.

Moniammatillinen Laku-perhekuntoutus on suunnattu perheille, joissa on 5-15 -vuotias lapsi tai nuori, jolla on neuropsykiatrinen diagnoosi (esim. ADHD, autismikirjo, Tourette), jotka haastavat arjen sujuvuutta. Laku-perhekuntoutuksessa mahdollistuu kokonaisvaltainen lapsen ja nuoren kehityksen tukeminen. Kuntoutus tapahtuu yksilöllisesti ja moniammatillisesti tiiviissä yhteistyössä perheen ja arjen lähiympäristön kanssa.

Tässä epävarmassa tilanteessa avun tarve voi olla poikkeuksellisen suuri. Perheen haasteet voivat kasautua, kun ollaan vailla tuttuja arjen elementtejä mm. koulua ja harrastuksia. Arki on muuttunut rutiinien rikkoutumisen sekä omaehtoisen koulunkäynnin ja opiskelun odotusten lisääntymisen myötä merkittävästi.

 

LAKU-perhekuntoutuksen rakenne, tarkoitus ja haku

 

LAKU-perhekuntoutuksessa kestää 1,5 vuotta. Kuntoutus toteutuu yksilö- sekä perhetapaamisina, 2-4 tapaamista kuukaudessa. Lisäksi perheille järjestetään kaksi kuntoutusviikonloppua.

Neuropsykiatriset oireet voivat vaikuttaa päiväkodissa tai koulussa lapsen oppimiseen, kaverisuhteisiin sekä perheen arjen sujumiseen ja vanhempien jaksamiseen. LAKU-hankkeen tarkoituksena on, että perhe saa lapsen tai nuoren kasvuun ja kehitykseen kuuluvaa tietoa sekä konkreettisia neuvoja perheen arjen sujuvuuteen sekä vertaistukea. LAKU-kuntoutuksen tavoitteena on antaa konkreettisia keinoja myös koululle ja päiväkodille lapsen tai nuoren tukemiseksi.

Sisältö LAKU-kuntoutuksessa: Tapaamisia enintään 38 (etukäteisneuvottelu + 35 perhetapaamista tarvittavien arjen toimijoiden kanssa + kaksi seurantakertaa).


LAKU-perhekuntoutukseen hakeminen ja ohjautuminen:

 

Laku-perhekuntoutus toteutuu Kelan harkinnanvaraisena kuntoutuksena. Kuntoutus on perheelle maksutonta. Kuntoutukseen hakeudutaan julkisen terveydenhuollon, hoitavan tahon kautta. Ennen kuntoutusta, on lapsen tutkimukset ja perheen alustava tilannekartoitus jo tehty. Hakemuksen tulee sisältää lääkärin B-lausunnon lisäksi, perheen täyttämä Kelan KU 132-hakulomake, jossa ilmenee sairaus ja suositeltu kuntoutus tavoitteineen. Toive kuntoutuspaikasta merkitään (KU 132-lomake, kohta 10).

 

Kysy lisää/ ilmoittautuminen kuntoutukseen:

 

Riina Laakso

LAKU-kuntoutuksen koordinaattori

(toimintaterapeutti AMK., sosionomi AMK.)

040 567 0689 riina.laakso (at) proneuron.fi