Varattavissa aikoja psykiatrian erikoislääkärin vastaanotolle

Iloksemme psykiatrian erikoislääkäri Elina Santti (ent. Sihvola) on jälleen tiimissämme mukana.  Elinan aikoja on varattavissa verkkoajanvarauksestamme sekä numerosta 0400 601 991. Elinan vastaanotolle voi hakeutua yleispsykiatrisissa asioissa kuten esimerkiksi ahdistus ja masennusoireilu, lääkityksen arviointi,  neuropsykiatrisissa asioissa (ADHD, autismikirjo, touretten oireyhtymä, OCD). Elina Santin esittelyyn voit tutustua tästä. Muissa kuin neuropsykiatrisissa diagnostisissa kysymyksissä, voit varata ajan suoraan erikoislääkäri Elina Santin vastaanotolle. Alla lisätietoa neurosykiatrisiin diagnostisiin selvittelyihin hakeutumisesta.

Neuropsykiatrinen diagnosointi

Neuropsykiatristen ongelmien arviointi ja tutkimus toteutuu Käypä hoito -suosituksen mukaisesti. Diagnosoinnin perustana on laaja-alainen arvio henkilön toimintakyvystä ja oireista, kehityshistoriasta, elämäntilanteesta ja muista oireisiin vaikuttavista tekijöistä. Diagnoosin tarkentuminen ohjaa hoidon ja kuntoutuksen suunnittelua.

1)      Diagnosointi alkaa erityistyöntekijän alkukartoituksella. Siinä haastattelemalla ja strukturoiduilla kyselylomakkeilla kootaan tietoa mm. lapsuus- ja nuoruusajan kehityksestä, oppimiseen liittyvistä asioista, kokemistasi oireista ja niiden vaikutuksesta arkeen. Lapsuus ja nuoruusvaiheen tietojen keräämisessä on eduksi, jos kartoituskäynnillä on osan aikaa myös mukana näistä vaiheista tietävä läheinen. Tuo mukanasi mahdolliset aiemmat sairauskertomustiedot ja tutkimuslausunnot sekä neuvola- ja kouluterveydenhuollon asiakirjat (esim. päiväkodin arviot, koulutodistukset, HOJKS-arviot)

2)      Saat lähetteen tarvittaviin laboratoriotutkimuksiin.

3)      Lääkärin tutkimuskäyntejä on 2-4 kertaa.