Koulutus: Toimintaterapeutti (valmistuminen 1989), erikoistoimintaterapeutti, terveydenhuollon maisteri, muistihoitaja, neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksessa

Lisäkoulutus:

 • Tunne- ja vireystilan sätelyn Zones of Regulation-menetelmäkoulutus
 • Mindfullnes-koulutuksia
 • NLP-koulutus

Kielitaito: suomi, englanti ja ruotsi

Työkokemus: noin 10 vuotta kokemusta neuropsykiatrisesta toimintaterapiasta ja 20 vuotta kehittämistehtävistä sosiaali- ja terveystoimesta, mm työkyvynarviointiyksikön johtajana.

Toimialueet: lapset, nuoret, aikuiset, ikääntyneet

 • yksilöllinen toimintaterapia ja ohjaus (koti/päiväkoti/koulu)
 • neuropsykiatrinen valmennus
 • osaamista neuropsykiatriasta, neurologiasta ja psykiatriasta

Erityisosaaminen:

 • toiminta- ja työkyvyn kuntoutus
 • toiminnallisten valmiuksien ja taitojen tukeminen
 • arjen hallinnan taidot
 • mielekäs toiminta ja vapaa-aika

Mielenkiinnon kohteet: 

 • kuntoutujan toimijuus ja arkeen osallistumisen vahvistuminen käytännössä
 • yhteistoimijuus kuntoutujan ja hänen verkostonsa kanssa
 • asiakkaan voimavaroihin ja vahvuuksiin pohjautuva työote
 • vuorovaikutuksen tukeminen
 • positiivisen toiminnallisen identiteetin tukeminen
 • keinot tukea oppimisvaikeuksien, aistiongelmien ja tunnesäätelyn haasteissa

Yhteystiedot:  040 667 3717 / tuula.korhonen (at) proneuron.fi