Koulutus: Toimintaterapeutti (AMK), Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, mielisairaanhoitaja, NLP-practitioner, useita toimintaterapian arviointimenetelmäkoulutuksia esim. MAP, AMPS, Housing Enabler

Kielitaito: terapiakieli suomi, ohjauksia ruotsiksi ja englanniksi

Työkokemus: yli 20-vuoden työkokemus toimintaterapeutin työstä. Perusterveydenhuollossa työtehtäviin on kuulunut alle kouluikäisten lasten toimintaterapia-arvioinnit, vanhempien ohjaaminen, lyhyet terapiajaksot, ryhmäkuntoutus sekä aikuisasiakkaiden toimintakyvyn-, toimintamahdollisuuksien-, apuväline- ja asunnonmuutostyötarpeen arviointi. Vammaispalvelusta kokemusta nuorten ja aikuisten asumisvalmennuksesta sekä toimintaterapian asiantuntijatehtävistä. Työtehtäviin on kuulunut asumisvalmennuksen kokonaisuuden koordinointi sekä asiakaskohtainen valmennus ja ryhmätoiminta sekä toimintakyvyn arvioinnit osana mm. palvelutarpeen arviota. Työkokemusta erikoissairaanhoidon aikuispsykiatrian akuutti- ja päivätoimintayksiköistä.Mielisairaanhoitajana viisi vuotta lastenpsykiatrian arviointi- ja lyhytaikaisen hoidon yksikössä.

Toimialueet: aikuiset, nuoret, lapset

  • yksilöllinen toimintaterapia ja neuropsykiatrinen valmennus
  • toimintakyvyn arviointi (taidot, toimijuus, osallisuus) asiakkaan omassa ympäristössä
  • diagnostiset alkuarviot yhteistyössä erikoislääkärin kanssa
  • ryhmäterapia
  • toimintakyky● työkyky ● asumisen taidot ●  arjen haasteiden hallinta ● ajankäyttö ● mielekäs tekeminen ja vapaa-aika ● sosiaaliset taidot ● oman toiminnan ohjaus  ● kehityksellinen neuropsykiatria ● aivovammat ● vaativa kuntoutus

Erityisosaaminen:

  • päivittäiseen toimintakykyyn liittyvien taitojen arvioiminen, edistäminen ja ylläpitäminen
  • toiminnan ohjaukseen taitojen edistäminen asiakkaan arjen tilanteisiin liittyen
  • uusien toimintatapojen ja rutiinien etsiminen yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan toimijuuden, elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukemiseksi ja edistämiseksi
  • ympäristötekijöiden vaikutusten tunnistaminen asiakkaan toimintakykyyn liittyen

Mielenkiinnon kohteet: Asiakkaan vahvuuksiin ja voimavaroihin pohjautuva työote, iänmukaisten toiminnallisten roolien vahvistaminen, toimijuuden ja oman elämän osallisuuden tukeminen, arjen taitojen ja elämänhallinnan edistäminen, yhteistoimijuuden edistäminen, asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen

Yhteystiedot: 0400 532 111 / sirpa.vihavainen (at) proneuron.fi