Koulutus: Toimintaterapeutti (YAMK 2022, AMK 2007)

Täydennyskoulutukset: Dialektisen käyttäytymisterapian (DKT) intensiivikoulutus v.2017,  HUS/Nuoren depression hyvä hoito koulutus v.2012, ADHD-coach ohjaaja v.2008

Kielitaito: suomi

Työkokemus: 14 vuoden kokemus työskentelystä HUS erikoissairaanhoidossa psykiatristen ja neuropsykiatristen asiakkaiden kanssa. Työhön ovat sisältyneet toimintakyvyn tutkimukset, yksilölliset toimintaterapiajaksot, toiminnallisten ryhmien suunnittelu ja ohjaaminen sekä DKT-yksilöterapia ja ryhmän ohjaaminen. Lue lisää: DKT- Dialektinen käyttäytymisterapia

Toimialueet:   lapset, nuoret, aikuiset

  • psykoosi, ahdistus, pakko-oireet, masennus, sosiaalisten tilanteiden pelko, ADHD,  autismikirjo, tunnesäätelyvaikeudet
  • arkielämän taitojen vahvistaminen ja toimintakyvyn edistäminen: itsestä huolehtiminen, työ/opiskelu, vapaa-aika, ympäristössä liikkuminen, asioiminen ja yhteiskunnallinen osallistuminen
  • ryhmämuotoinen kuntoutus
  • vuorovaikutus-, tunteidensäätely- ja ongelmanratkaisutaitojen opettaminen ja vahvistaminen
  • sosiaalisten taitojen opettaminen ja vahvistaminen

Erityisosaaminen:

  • työskentely asiakkaiden kanssa, joilla on voimakkaita tunnetiloja, mieliala ja/tai tunnetilat vaihtelevat usein ja on taipumus toimia hetken mielijohteesta tai ongelmallista käyttäytymistä, vaikeuksia ihmissuhteissa, koulussa tai työssä
  • toiminnallisten taitojen ja valmiuksien vahvistaminen
  • itsetuntemuksen ja selviytymiskeinojen vahvistaminen
  • yhteistyö perheen, lähiympäristön/yhteisön ja verkostojen kanssa

Yhteystiedot: 045 101 3828/ sari.stenroos (at) proneuron.fi