Koulutus: toimintaterapeutti (AMK), ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, psykoterapeutti- koulutettava

Kielitaito: terapiakieli suomi, ohjauksia englanniksi

Työkokemus: Kuuden vuoden työkokemus toimintaterapiasta yksityiseltä sektorilta. Vankkaa kokemusta työskentelystä psyykkisesti oireilevien lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Asiakkaina myös AVH-kuntoutujia ja kipuasiakkaita.

Toimialueet: aikuiset, nuoret, lapset

 • yksilöllinen toimintaterapia ja/tai neuropsykiatrinen valmennus
 • toimintakyvyn arviointi (taidot, toimijuus, osallisuus) asiakkaan omassa ympäristössä
 • ryhmäterapia

Lisäkoulutukset

 • toiminnalliset kädet
 • useita psyykkiseen hyvinvointiin liittyviä koulutuksia (aikuinen lapsen tunteidensäätelyn tukena, lasten kaltoinkohtelun ja hyväksikäytön selvittäminen, sosiaalisten taitojen arviointi toimintaterapiassa, psykoterapian valmentavat opinnot)
 • neuropsykiatrinen valmentaja
 • psykoterapeuttikoulutettava

Erityisosaaminen

 • päivittäiseen toimintakykyyn liittyvien taitojen arvioiminen ja edistäminen
 • toiminnallisen pätevyyden ja minäpystyvyyden edistäminen
 • psyykkisen toimintakyvyn edistäminen
 • toimintaympäristöjen laajentaminen (asiakkaan osallisuuden tukeminen eri toimintaympäristöissä)


Yhteystiedot: 
0400 380 025 / sanna.jarvelin (at) proneuron.fi