Koulutus: puheterapeutti, FM

Kielitaito: suomi asiakastyössä

Työkokemus: puheterapeuttina vuodesta 2008. Viiden vuoden puheterapeutin työkokemus osana moniammatillisia tiimejä erikoissairaanhoidossa ja kuntoutuskeskuksessa, joissa kokemusta on kertynyt aikuisneurologisista potilaista ja kuntoutujista ja lähiympäristön ohjaamisesta, lasten ja nuorten halkio- ja kraniofakiaalipotilaiden puheentuoton arviomisesta sekä lapsista, joilla oli autismin kirjon häiriöitä, kontaktin ja kielen pulmia.

Toimialueet: lapset, nuoret, aikuiset ja ikääntyneet

  • yksilöpuheterapia
  • puheterapeuttiset tutkimukset

äännevirheet ● viivästynyt puheen- ja kielen kehitys ● kielellinen erityisvaikeus ● puheen tuoton erityisvaikeus ● nimeämisen ja sananlöytämisen vaikeudet ● autisminkirjon häiriöt ● syömisen ja nielemisen vaikeudet ● aivovammoista ja aivoverenkiertohäiriöistä johtuvat kielelliset vaikeudet ● puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät (AAC)

Erityisosaaminen ja mielenkiinnon kohteet: kielen ja kontaktin pulmat, nimeämisen ja sananlöytämisen vaikeudet, syömis- ja nielemisvaikeudet ja aikuisneurologiset hankitut kielelliset ongelmat

Yhteystiedot: 040 516 9973 / riikka.ruonamo(at)proneuron.fi