Koulutus: Sairaanhoitaja Mielenterveys AMK 2000, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 2011

Kielitaito: suomi, englanti

Työkokemus: Sairaanhoitajana psykiatrialla aikuisten avohuollon kuntouttavassa toiminnassa, vammaishuollossa eri ikäisten kehitysvammaisten hoito-osastoilla, psykogeriatrialla. Sairaanhoitajana erikoissairaanhoidossa lastenpsykiatrialla vuodesta 2006. Työtä eri toimintaympäristöissä kuten lastenpsykiatrian akuutti- ja hoito- osastolla, kotiinpäin suuntaavassa työssä sekä lastenpsykiatrian tutkimus, arviointi ja konsultatiivisessa yksikössä.  Työ sisältänyt hoitosuhde- työtä lapseen, vanhempain ohjausta, verkostotyötä ja psykoedukaatiota verkostoille sekä osana moniammatillista tiimiä vaativan tason lastenpsykiatrisessa diagnostiikassa, lääkehoidon ohjaus, ryhmätoiminta. Ollut perustamassa ja toteuttamassa lastenpsykiatrista konsultatiivista jalkautuvaa työtä alakouluihin Helsingissä. Asiantuntijatehtävässä lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluiden kehittämisen hankkeessa. Sisällöntuottaja Mielenterveystalo.fi:ssä

Toimialueet: lapset, nuoret, perheet, koulut, oppilaitokset, perheiden verkostot

Lisäkoulutus: Verkostokeskeinen perhetyö 30 op, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 20 op , kognitiivinen käyttäytymisterapia neuropsykiatriassa 15 op, Kognitiivisen psykoterapian menetelmien soveltaminen lastenpsykiatriassa 15 op, Avekki-väkivaltatilanteiden ehkäisy hallinta , Friends -ohjaaja koulutus, CPS-yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisumalli -koulutus, Traumatisaation vaikutus vanhemmuuteen, Traumatisoituneiden lasten kognitiivinen psykoterapia -koulutus,  McMaster -Perhearviointi ja interventiomalli- koulutus.

Eritysosaaminen:

  • neuropsykiatria erityisesti ADHD
  • lasten ryhmät, sosiaaliset taidot
  • käytösongelmien hoito
  • sosiaaliset taitopuutteet
  • dialoginen verkostotyö

Mielenkiinnonkohteet: kehollisuus, neurokirjo, dialogisuus, voimavara- ja ratkaisukeskeinen toimintamalli

Yhteystiedot: marleena.kallo-tsumak (at) proneuron.fi / 045 1660 046