Koulutus: puheterapeutti, FM (Helsingin yliopisto, 2017)

Kielitaito: puheterapiaa suomeksi, ohjauksia ja konsultaatiota myös englanniksi

Työkokemus: Viiden vuoden kokemus perusterveydenhuollon puheterapiatyöstä ja tiiviistä moniammatillisesta yhteistyöstä-

Toimialueet: pääasiassa lapset ja nuoret

  • yksilö- ja ryhmäpuheterapia
  • puheterapeutin tutkimus ja ohjaus
  • varhainen puheen ja kielen kehitys, kielen ja puheen tuoton erityisvaikeudet, äännevirheet ja puheen epäselvyys, autismikirjon häiriöt ja muut neuropsykiatriset häiriöt, valikoiva/tilannekohtainen puhumattomuus, nimeämisen/sananlöytämisen vaikeus, monikielinen puheen ja kielen kehitys

Erityisosaaminen:

  • valikoiva/tilannekohtainen puhumattomuus (Working with Selective Mutism -koulutus 2016 & 2018)
  • monikielinen puheen ja kielen kehitys

Mielenkiinnonkohteet:

  • tunteiden, vireystilan, tarkkaavuuden ja aistien säätely osana toimintakykyä ja vuorovaikutusta
  • mentalisaatiokyky ja sen kehittyminen

In English: consultations and support in speech and communication issues (including selective/situational mutism and multilingual speech and language development) mainly in children and adolecencents.

Yhteystiedot: 045 7884 5254 / laura.kuusio ( at ) proneuron.fi