Koulutus: puheterapeutti, FM

Kielitaito: puheterapiaa suomeksi, ohjauksia ja konsultaatiota myös englanniksi.

Työkokemus: yli 20 vuoden kokemus puheterapeutin työstä. Työskennellyt erikoissairaanhoidossa sekä perusterveydenhuollossa niin moniammatillisella työotteella kuin myös yksilötutkimuksen ja -terapian parissa.

Toimialueet: lapset, nuoret

  • yksilö- ja ryhmäpuheterapia
  • puheterapeutin tutkimukset ja ohjaus

kielen ja puheen tuoton erityisvaikeudet ● äännevirheet ● lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet ● änkytys ● äänihäiriöt ● autismikirjon häiriöt ● lasten syömisen, nielemisen sekä oraalimotoriikan vaikeudet

Erityisosaaminen:

  • esikielelliset taidot ja varhainen puheen ja kielen kehitys
  • asiakkaan lähiympäristön ohjaaminen (Voimavarakeskeisen perhetyön koulutus 2013)

Mielenkiinnon kohteet: varhaisvaiheiden vuorovaikutus- ja kommunikaation taitojen tukeminen sekä vanhempien ohjaus, äänihäiriöt

Yhteystiedot: 040 164 7005 / kati.karjalainen (at) proneuron.fi