Koulutus: toimintaterapeutti AMK (2011), ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (2018)

Kielitaito: suomi

Työkokemus: Lähes 15 vuoden kokemus erityistä tukea tarvitsevien ja psyykkisesti oireilevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa työskentelystä mm. lastensuojelun perhetyössä, lastensuojelulaitoksissa, lastenpsykiatriassa ja nuorten/nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen parissa. Vankka kokemus työskentelystä asiakkaan luonnollisessa arkiympäristössä kuten kotona, koulussa ja päiväkodissa sekä yhteistyöstä asiakkaan verkostojen kanssa.

Toimialueet: lapset, nuoret, aikuiset, perheet

  • yksilöllinen sekä ryhmämuotoinen toimintaterapia
  • neuropsykiatrinen valmennus (ADHD, autismikirjo)
  • kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmien mukainen työskentely esim. pakko-oireisten, ahdistuneiden, masentuneiden tai käytöshäiriöisten lasten ja nuorten kanssa
  • vanhempien ohjaus ja tuki

Lisäkoulutukset

  • kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmä koulutuksia
  • erityispedagogiikan opintoja

Erityisosaaminen : koulu -ja varhaiskasvatuksen kentän tuntemus, lapsi -ja perhetyö, toiminnanohjauksen haasteiden tukeminen ja asiakkaan osallisuuden tukeminen eri toimintaympäristöissä, psyykkisen toimintakyvyn edistäminen, aistisäätelyn haasteet.

Mielenkiinnonkohteet : moniammatillinen yhteistyö, perhetyö, elämänhallinnan taitojen tukeminen ja harjoittelu asiakkaan luonnollisessa arkiympäristössä, koulunkäynnin ja opiskelun tukeminen.

Yhteystiedot: 045 267 6748 / jenni.kvist (at) proneuron.fi