Koulutus: toimintaterapeutti (AMK), ratkaisukeskeinen terapeutti, useita toimintaterapian arviointimenetelmäkoulutuksia esim.  MAP, M-FUN, Kliininen havainnointi, Sensorisen integraation perusteet

Kielitaito: suomi, englanti

Työkokemus: yli 10-vuoden työkokemus toimintaterapeutin työstä. Yksityisellä sektorilla, erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa työtehtäviin on kuulunut lasten ja nuorten toimintaterapia-arvioinnit, vanhempien ohjaaminen, terapiajaksot, ryhmäkuntoutus, kuntoutussuunnitelmien laatiminen sekä moniammatillinen yhteistyö. Aikuisasiakkaiden kanssa toimintakyvyn-, toimintamahdollisuuksien- ja apuvälinetarpeen arviointi sekä ryhmäkuntoutus. Psykoterapeuttiopintoihin liittyen terapeuttisen keskustelutuen tarjoaminen aikuisasiakkaille noin kolmen vuoden ajalta.

Toimialueet: lapset, nuoret, aikuiset

  • yksilöllinen toimintaterapia sekä ohjaus (koti, päiväkoti, koulu)
  • toimintaterapia-arvioinnit
  • ryhmäterapia
  • terapeuttinen keskustelutuki ratkaisukeskeisen psykoterapian menetelmien avulla (aikuiset, ei Kela-korvattava)

Erityisosaaminen:

  • lasten toimintaterapia (psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kuntoutus)
  • ryhmäterapia
  • asiakkaan voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen sekä onnistumisen kokemusten hyödyntäminen
  • ratkaisukeskeinen, terapeuttinen keskustelutuki aikuisille ja vanhemmille

Mielenkiinnon kohteet: Asiakkaan vahvuuksiin ja voimavaroihin pohjautuva työote, psyykkisen hyvinvoinnin, arjen taitojen ja elämänhallinnan edistäminen. Keskiössä on hyvän yhteistyösuhteen rakentaminen, vuoropuhelu sekä työskentely asiakkaan määrittelemän suunnan mukaisesti.

Yhteystiedot: p. 044 9881252 / henna.latva-kayra (at) proneuron.fi