Koulutus: toimintaterapeutti (AMK), ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, seksuaaliterapeutti. Kognitiivisen lyhytterapian opinnot 2021-2023.

Kielitaito: suomi, ruotsi ja englanti

Työkokemus: 2017 lähtien työskennellyt perusterveydenhuollon toimintaterapeuttina. Työtehtäviin on kuulunut alle kouluikäisten lasten lyhyet terapiajaksot sekä vanhempien ja henkilökunnan ohjaaminen. Aikuisasiakkaiden toimintakyvyn-, toimintamahdollisuuksien ja apuvälinetarpeen arviointi. Iäkkäiden päivätoiminta sekä kotikuntoutus. Osastolla työskennellyt neurologisessa kuntoutuksessa mm toimintakyvyn arvioinnit sekä terapia. Työkokemusta myös aikuispsykiatrian päivätoiminnasta sekä kuntoutusasumisyksiköstä.

Toimialueet: aikuiset, nuoret, lapset

  • yksilöllinen toimintaterapia, neuropsykiatrinen valmennus sekä seksuaalineuvonta
  • toimintakyvyn arviointi asiakkaan omassa ympäristössä
  • ryhmäterapia

● päivittäiset toiminnot ja arjen hallinta ● mielekäs toiminta ja vapaa-aika ● ajankäyttö ● vuorovaikutustaidot ● identiteetti ● seksuaalisuus

Erityisosaaminen:

  • päivittäiseen toimintakykyyn liittyvien taitojen arvioiminen, edistäminen ja ylläpitäminen
  • diagnostiset alkuarviot yhteistyössä erikoislääkärin kanssa
  • ryhmäkuntoutus
  • asiakasta hyödyttävien toimintatapojen ja rutiinien etsiminen yhdessä asiakkaan kanssa, toimijuuden, elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukemiseksi ja edistämiseksi
  • asiakkaan toimintaympäristön vaikutukset toimintakykyyn

Mielenkiinnon kohteet: asiakkaan voimavaroihin ja vahvuuksiin pohjautuva työote, vuorovaikutuksen tukeminen, positiivisen toiminnallisen identiteetin tukeminen, seksuaalisuuden huomioiminen osana asiakkaan toiminnallista identiteettiä

Yhteystiedot: 050 434 1753 / daniela.holmlund (at) proneuron.fi