Koulutus: toimintaterapeutti (AMK) , ADHD- ohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja. Täydennyskoulutuksena mm. kognitiiivisen psykoterapian perusteet (1v).

Kielitaito: suomi

Työkokemus: 12 – vuoden työkokemus psykiatristen ja neuropsykiatrisen erikoissairaanhoidon yksiköistä. Työtehtäviin on kuulunut toimintakyvyn tutkimukset (osana diagnostista selvittelyä, hoito- ja kuntoutustarpeen arviointia ja kuntoutuksen toteutusta),  yksilöllinen ja ryhmämuotoinen toimintaterapia sekä valmennus.

Toimialueet: nuoret (yli 16-vuotiaat) ja aikuiset

  • yksilöllinen toimintaterapia ja neuropsykiatrinen valmennus
  • taitojen arviointi ja harjoittelu asiakkaan omassa toimintaympäristössä – kotikäynnit

toimintakyky ● työkyky  ● (itsenäinen/ tuettu) asuminen ●  arjen haasteiden hallinta ● ajankäyttö ● mielekäs tekeminen ja vapaa-aika ● sosiaaliset taidot ● oman toiminnan ohjaus ● kehityksellinen neuropsykiatria

Erityisosaaminen:

  • kehityksellinen neuropsykiatria (mm. ADHD, Asperger), päihdepsykiatria
  • päivittäiseen toimintakykyyn liittyvien taitojen ylläpitäminen ja edistämine
  • toiminnan ohjaukseen liittyvien taitojen edistäminen asiakkaan arjen tilanteisiin integroituen
  • uusien toimintatapojen ja rutiinien etsiminen asiakkaan itsenäistä toimintaa ja hyvinvointia tukemaan
  • ympäristötekijöiden vaikutus asiakkaan toimintakykyyn

Yhteystiedot: 050 599 7591 / anne.romppanen (at) proneuron.fi