Koulutus: psykologian maisteri PsM, neuropsykiatrinen ratkaisukeskeinen valmentaja, Mindfulness-peruskoulutus CFM®, psykologi, PsM, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti. Kelan psykoterapia kuntouttajapätevyys.

Työkokemus: Useamman vuoden kokemus nuoriso- ja aikuispsykiatrian parissa, työn fokuksessa neuropsykiatrinen valmennus sekä tukikeskustelut, aikuisten ja nuorten laajat neuropsykologiset tutkimukset (työnohjauksessa) ja kuntouspolkujen kartoitus. Kelan valtakunnallisessa neuropsykiatrisessa (ADHD ja Asperger) Oma väylä -projektissa kuntoutuksen kehittämistä ja toteuttamista vuodesta 2014 lähtien. Säännöllistä kouluttajana toimimista aihepiireinä esimerkiksi neuropsykiatristen asiakkaiden hoitopolut sekä kuntoutusmenetelmät yksilö- ja ryhmäkuntoutuksessa, neurokirjon henkilöiden korkeakouluopiskelu ja tavoitteen asettelu kuntoutuksessa.

Toimialueet: lapset, nuoret, aikuiset

 • neuropsykiatrinen valmennus yksilö- tai ryhmämuotoisesti
 • neuropsykologiset tutkimukset (työnohjauksessa)
 • psykologiset tutkimukset
 • psykologin keskustelukäynnit
 • stressinhallinnan vahvistaminen
 • koulutusten suunnittelu ja kouluttaminen

kehityksellinen neuropsykiatria ● ADHD ja Asperger-coaching ● toiminnanohjauksen vaikeudet ● sosiaalisten taitojen kuntoutus ● stressinhallinta ● ajanhallinta ● työ- ja opiskeluhyvinvointi ● liikunnan vaikutukset psyykkiseen hyvinvointiin ● nuoriso- ja aikuispsykiatriset ongelmat ● omien voimavarojen kartoitus ja käyttö arjessa ● ryhmäkuntoutus ● mindfulness-based stress reduction MBSR ● kognitiivinen käyttäytymisterapia (CBT)

Erityisosaaminen:

 • neuropsykiatrinen valmennus toimivan arjen sekä opiskelun tai työelämän tukena
 • sosiaalisten taitojen harjoittelu ja asiakkaan sosiaalisen verkoston rakentaminen sekä ylläpito
 • psykologin nuoriso- ja aikuispsykiatriset neuropsykologisesti painottuneet tutkimukset (työnohjauksessa)
 • kuntoutus asiakkaan omassa toimintaympäristössä, esim. kotona, kaupungilla, opiskelupaikassa
 • verkostotyö paikallisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa
 • koulutuksen suunnittelu ja kouluttaminen

Mielenkiinnon kohteet: kuntoutustyön kehittäminen, omien voimavarojen käyttö kuntoutumisen lähtökohtana, ravinnon ja liikunnan yhteys hyvinvointiin, mindfulness/tietoisuustaidot stressinhallinnan ja kuntoutuksen tukena

Koulutukset, tietoiskut ja luennot:

4.12.2018 Oma väylä -loppuseminaari. Aiheena ryhmäkuntoutuksen kehittäminen Kelan valtakunnallisessa Oma väylä -kuntoutuksen kehittämishankkeessa, jossa kehitettiin uusi kuntoutusmalli aikuisille ADHD- ja autismikirjon asiakkaille.

25.5.2018 Neuropsykiatria NYT Teemapäivä: Tunnetaidot ja tunnesäätely. Psykoterapeuttisia ja psykologisia menetelmiä tunnetaitojen oppimiseen (luennoitsijaparina päivässä Lauri Parkkinen)

17.2.2018 GAS-menetelmäkoulutus: Kuntoutujan omien tavoitteiden
laatiminen ja arviointi KELA:n kuntoutuksissa (yhteistyössä Kelan hyväksymän menetelmäkouluttajan sekä Mikkelin kesäyliopiston kanssa)

15.9.2017 Neuropsykiatria NYT: Oma väylä – keskeisimpiä kuntoutusmenetelmiä ja tuloksia sekä oivalluksia neuropsykiatrisesta hoitopolusta (Yhteisluento Jani Kjällin kanssa)

14.9.2017 Neuropsykiatria NYT: Kokemuksia kuntoutuksen tavoitteiden asettelusta GAS-asteikolla

17.8.2017 Validia Järvenpää, Neuropsykiatristen valmentajien koulutus: Ryhmäkuntoutus neuropsykiatrisilla asiakkailla

10.5.2017 Espoon kaupunki: Kelan Oma väylä kuntoutuksen kehittämisprojekti: Tilannekatsaus Espoon seudulla

19.4.2017 Espoon kaupunki: Kelan Oma väylä kuntoutuksen kehittämisprojekti: Tilannekatsaus Espoon seudulla

7.4.2017 Nuorisopsykiatrian päivät: Syr­jäy­ty­mistä ehkäi­sevä hoi­to­polku neu­rop­sy­kiat­ri­silla ADHD- ja autis­mi­kir­jon asiak­kailla

16.2.2017 Psykologiliiton opintopsykologien verkosto: Kehitykselliset neuropsykiatriset häiriöt korkeakouluympäristössä

22.11.2016 Mielenterveysmessut: ADHD ja autismikirjo – tuloksellinen hoitopolku neuropsykiatriassa

2.12.2015 Kelan GAS-seminaari: Miten laadit GAS-tavoitteet mielenterveyskuntoutujille

Yhteystiedot:044 240 9732 / anna-mari.andersson (at) proneuron.fi