Koulutus
: Psykologian tohtori, PhD (väitöskirja v. 2005 autismin ja kehityksellisen neuropsykologian alalta, University of London), psykologian ammattikäytännön maisteritason opinnot Helsingin yliopistossa, ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus

Kielitaito: suomi, englanti (natiivitasoa)

Työkokemus: Lähes 20 vuoden kokemus kehityksellisistä neuropsykiatrisista häiriöistä (autismikirjon häiriö, Williamsin syndrooma, Fragile X, kielellinen erityisvaikeus (SLI), tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriö (ADD/ADHD), oppimisvaikeudet, kehitysvammaisuus). Olen toiminut kognitiivisen neurotieteen alan tutkijana yhteensä 15 vuotta ensin Lontoon yliopistossa ja sen jälkeen Salk instituutissa Kaliforniassa (työnkuvaani sisältyi kliinistä työtä). Minulla on vankka kokemus sekä lasten että aikuisten kanssa työskentelystä. Vuodesta 2017 lähtien olen toiminut Suomessa yksityisellä sektorilla kliinikkona fokusoiden kehityksellisten neuropsykiatristen ongelmien neuropsykologisiin selvittelyihin, etenkin autismikirjon häiriö, ADD/ADHD sekä oppimisvaikeudet, sekä niiden ohjaukseen ja kuntoutukseen. Lisäksi olen tehnyt työ- ja toimintakyvyn arvioita TE-toimiston toimeksiantoina. Minulla on myös työkokemusta julkisen sektorin neurologian poliklinikalta, missä olen tutustunut laaja-alaisesti eri sairauksien neuropsykologisiin oirekuviin (mm. muistisairaudet, Parkinson, MS, epilepsia, aivovamma, enkefaliitti, HIV, skitsofrenia, depressio, alkoholismi, aivoverenkiertohäiriö, aivotuumori, selkäydinvamma). Olen myös kouluttanut mm. neuropsykiatriseksi valmentajaksi opiskelevia sekä tarjonnut työnohjausta ja konsultaatioita. Edelleen mahdollisuuksien mukaan harjoitan pienimuotoisesti tutkimustyötä.

Toimialueet: lapset, nuoret, aikuiset

 • Neuropsykologiset tutkimukset
 • Työ- ja opiskelukyvyn arviot
 • Kehitystason arviot
 • Kuntoutustarpeen arviot
 • Autismikirjon diagnostiset tutkimukset (ADI-R, ADOS-2)
 • Psykologin ohjaus- ja tukikäynnit
 • Vanhempainohjaus
 • Psykoterapeuttiset palvelut
 • Yksilökuntoutus

Erityisosaaminen:

 • Poikkitieteellinen ymmärrys kehityksellisistä neuropsykiatrisista häiriöistä (etenkin autismi, Williamsin syndrooma, ADHD/ADD); sovellan kliinisessä työssäni laajasti tutkijantyössäni hankkimaani tietoa ja seuraan aktiivisesti tiedemaailmaa
 • Erotusdiagnostiikka
 • Oppimisen erityisvaikeuksien selvittelyt
 • Psykiatrinen neuropsykologia
 • Kehityksellisiin neuropsykiatrisiin ongelmiin liittyvä ohjaus ja terapeuttinen työskentely
 • Ratkaisukeskeinen psykoterapia
 • Tutkimus- psykoterapia- ja ohjauspalvelut englanninkielellä

Mielenkiinnon kohteet: autismikirjon häiriö (myös tytöillä esiintyvä oirekuva), ADHD/ADD, Williamsin syndrooma, terapeuttinen lähestymistapa psykologintutkimuksiin, erotusdiagnostiikka, uusien kuntoutusmenetelmien kehittäminen, kognitiivinen neurotiede, syömishäiriöt (myös kehityksellisissä neuropsykiatrisissa häiriöissä), ravinnon merkitys neuropsykiatrisiin oireisiin, psykoterapia

I provide psychological assessment, rehabilitation and psychotherapy services for children, adolescents and adults also in English (I have almost 20 years’ experience of working in psychological settings in London and California). My area of specialization is (developmental) neuropsychology.

Yhteystiedot:  0400 516 909 / anna.jarvinen (at) proneuron. fi