Koulutus: psykologi, PsM, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti (YET), ratkaisukeskeinen valmentaja. Kelan psykoterapia kuntouttajapätevyys.

Työkokemus: lähes 15 vuoden kokemus erityisammattioppilaitoksen psykologin työstä ja seitsemän vuoden kokemus yksilöpsykoterapiatyöstä. Opintopsykologin toimessa painottuu konsultatiivinen työote. Työhön sisältyy opetus-, sosiaali- ja terveysalan työntekijöille suunnattujen koulutuskokonaisuuksien toteuttaminen.

Toimialueet: nuoret, aikuiset ja ammattihenkilöt. Kela- pätevyys psykoterapiassa.

  • yksilöpsykoterapia (kognitiivinen käyttäytymisterapia)
  • yksilö- ja ryhmämuotoinen ratkaisukeskeinen valmennus
  • opetus- sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden työnohjaus
  • koulutus ja konsultaatio

● neuropsykiatriset haasteet nuorilla ja aikuisilla ● ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöiden hoito kognitiivisen käyttäytymisterapian avulla ● ratkaisukeskeinen valmennus (työ)stressi ja uupumustilanteissa ●  tunnetaitojen opettaminen ● sosiaalisten taitojen harjaannuttaminen ●  motivoiva kohtaaminen ●  mielen hyvinvointi voimavarana -ajattelu

Yhteystiedot: 040 729 7517 / anders.blomqvist (at) proneuron.fi