Koulutus: puheterapeutti, FM

Kielitaito: puheterapiaa suomeksi, ohjauksia ja konsultaatiota myös ruotsiksi ja englanniksi.

Työkokemus: yli 15 vuoden työkokemus: moniammatillisesta työstä erikoissairaanhoidon lastenneurologisissa yksiköissä, perusterveydenhuollossa, kekussairaalassa sekä yksityisenä ammatinharjoittajana. Kahden vuoden kokemus KELAn psykiatrisesta perhekuntoutuksesta.

Toimialueet: lapset, nuoret, aikuiset

  • yksilöpuheterapia
  • monimuotoryhmäkuntoutus: TOTAKU&SOTOKU, ART, Askeleittain, Friends -ohjaaja koulutukset
  • puheterapeutin tutkimukset

autismikirjon häiriöt ● kehitykselliset häiriöt ja kehitysvammaisuus ● kielellinen erityisvaikeus ● puheen tuoton erityisvaikeus ● nimeämisen- ja sananlöytämisen vaikeus ● selektiivinen mutismi ●änkytys ja puheen sujuvuuden häiriöt ● syömisen-, nielemisen- ja oraalimotoriikan vaikeudet

Erityisosaaminen:

  • autismikirjon häiriöt (lisäkoulutusta PECS, PRT- ja ABA-menetelmien käytöstä puheterapiassa)
  • syömisen-, nielemisen,- ja oraalimotoriikan ongelmien arviointi ja kuntoutus lapsilla  (Castillo Morales, OPT ja DPNS -menetelmien koulutus)

Mielenkiinnon kohteet: sosiaalisen kommunikaation kuntoutusmenetelmien kehittäminen, selektiivinen mutismi, MIM – menetelmän pohjalta vanhemman ja lapsen/nuoren välisen vuorovaikutusen tukeminen

På svenska: konsultation och handledning för barn, ungdomar och vuxna  med tal, språk och kommunikationsstörningar, samt promblem i oralmotoriska-, ät- och sväljningssvårigheter.

In English: consultations and support in speech and communication issues, feeding and oral-motor problems in children, adolecence and adults.

Yhteystiedot: 040 583 0492 / marika.uimonen (at) proneuron.fi