Koulutus: kognitiivinen psykoterapeutti, perhepsykoterapeutti (VET), psykiatrian sairaanhoitaja. Kelan psykoterapia kuntouttajapätevyys.

Kielitaito: suomi

Työkokemus: perhepsykoterapeuttina eri-ikäisten asiakkaiden terapeuttina vuodesta 2008 alkaen. Psykiatrisena sairaanhoitajana erikoissairaanhoidossa yli 20 vuoden kokemus psykiatristen ja neuropsykiatristen häiriöiden tutkimisesta ja hoidosta nuoruusikäisillä (13–17 -vuotiaat) sekä vuodeosastolla, että avohoidon poliklinikalla. 10 vuoden kokemus neuropsykiatrisesta moniammatillisesta yksilö- ja ryhmämuotoisesta kuntoutuksesta Kelan yhteistyö- ja kehittämishankkeissa (mm. monimuotoinen perhekuntoutus 5–25 -vuotiaille ja heidän perheilleen, nuorten neuropsykiatrinen ryhmämuotoinen kuntoutus ja Oma väylä -kuntoutus (18–35 -vuotiaille).

Toimialueet: lapset, nuoret, aikuiset. Kela-pätevyys psykoterapiassa (perheterapia, kognitiivinen yksilöpsykoterapia)

  • kognitiivinen psykoterapia (Kela-korvattava)
  • perheterapia (Kela-korvattava)
  • tukikeskustelut ja ohjaukset
  • perheterapeuttinen palveluohjaus (esim. arviot, hoito- ja kuntoutussuositukset)
  • vanhemman tuki ja ohjaus (esim. lapsen/nuoren Kelan kuntoutuspsykoterapiaan liittyen Kela-korvattava)

Erityisosaaminen:

  • lasten, nuorten ja aikuisten kehitykselinen neuropsykiatria
  • nuoruus- ja aikuisikäisten psyykkiset oireet
  • perheen tukeminen ja ohjaaminen kuntoutusprosesseissa

Yhteystiedot: 0440588687 / jani. kjall (at) proneuron.fi