Koulutus: neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, PsM, psykologian väitöskirjatutkija (Helsingin yliopisto). Kelan harkinnanvaraisen neuropsykologisen kuntoutuksen kuntouttajapätevyys.

Kielitaito: suomi, englanti

Työkokemus: useamman vuoden kokemus kliinisen neuropsykologin työtehtävistä (neuropsykologiset tutkimukset ja kuntoutus) aikuispsykiatrian ja -neurologian asiakasryhmien parissa. Erityisosaamista rikostaustaisten neurokirjon asiakkaiden yksilökuntoutuksesta ja neuropsykologisista tutkimuksista.

Toimialueet: nuoret ja aikuiset (yli 13-vuotiaat), neuropsykologiset tutkimukset, neuropsykologinen yksilökuntoutus sekä ohjanta- ja tukikäynnit

Neuropsykologiset tutkimukset:

  • kehitykselliseen neuropsykiatriaan (esim. ADHD/autisminkirjo) liittyvät neuropsykologiset tutkimukset
  • oppimisen erityisvaikeuksien selvittäminen (lukivaikeus, hahmottamisen vaikeus, laaja-alaiset oppimisen vaikeudet)
  • neurologisiin jälkitiloihin ja sairauksiin liittyvät neuropsykologiset tutkimukset (esim. aivovamma, AVH, MS-tauti)
  • työ- ja opiskelukyvyn arviot
  • muistitutkimukset

Kuntoutus ja ohjanta:

  • Kelan harkinnanvarainen neuropsykologinen kuntoutus
  • Kelan Oma väylä -kuntoutus
  • neuropsykologisesti painottuva kuntoutus tai ohjanta
  • psykologin tukikäynnit (esim. arjen toimintakyky, työ ja opinnot, tunne-elämä ja psyykkinen jaksaminen)

Mielenkiinnonkohteet: kehityksellinen neuropsykiatria, Hyväksymis- ja omistautumisterapeuttisen (HOT) viitekehyksen hyödyntäminen neuropsykologisessa kuntoutuksessa. Tieteellinen tutkimustyö suomalaisten vankien neurokirjon (ADHD, autismikirjo) piirteiden ja niihin liittyvien erityistarpeiden tunnistamisesta.

Yhteystiedot: 040 726 6044/ katri.mikkola (at) proneuron.fi