Taukoa vastaanotossa toistaiseksi

Koulutus: neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, psykologian tohtori, PsT, neurokognitiivisen käyttäytymisanalyysin täydennyskoulutus

Kielitaito: suomi, englanti

Työkokemus: yli 10 vuoden kokemus tutkimus-, kehitys- ja arviointityöstä neuropsykologian alalla ja muutaman vuoden kokemus hyvän arjen tukemiseen tähtäävästä kuntouttavasta psykologin neuropsykologispainotteisesta asiakastyöstä. Kokemusta työskentelystä mm. autismin kirjon, ADHD:n, kehitysvammaisuuden ja siihen yhteydessä olevien oireyhtymien ja liitännäisoireiden kanssa ja myös persoonallisuushäiriöiden, aivoverenkiertohäiriöiden ja aivotraumojen osa-alueelta. Pitkä kokemus neuropsykologian alan kehittämisprojekteissa, -kouluttamisessa, opetuksessa, ja oppimateriaalien tuottamisessa.

Toimialueet: lapset, nuoret ja aikuiset

psykologin tutkimukset, neuropsykologiset tutkimukset (työnohjauksessa) ● yksilö- ja ryhmäkuntoutus  ●  tukikeskustelut

Erityisosaaminen:

  • itsesäätely
  • huomiokyky
  • keskittyminen
  • sosiaalinen ajattelu
  • oman toiminnan ohjaus
  • oppiminen
  • psyykkinen jaksaminen/hyvinvointi (mieliala, realiteettitaju, ahdistus, persoonallisuuden piirteet),
  • kehityksellinen neuropsykiatria ja laajat oppimisvaikeudet

Mielenkiinnon kohteet: ihmisten toiminnan, ajattelun ja vuorovaikutuksen ymmärtäminen eri tasoilla arkipäivästä biologiaan ja näissä asioissa tukea tarvitsevien ihmisten auttaminen.

Yhteystiedot: juha.salmitaival (at) proneuron.fi / 040 511 8678