Koulutus: psykologi (PsM), psykologian tohtorikoulutettava (Helsingin yliopisto)

Kielitaito: suomi, englanti, portugali

Työkokemus: muutaman vuoden kokemus kliinisen neuropsykologin työtehtävistä (tutkimus ja kuntoutus) aikuisneurologian ja aikuisneuropsykiatrian alalta sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Kuntoutuksen osalta kokemusta sekä yksilö- että ryhmäkuntoutuksesta.

Toimialueet: nuoret ja aikuiset, neuropsykologiset tutkimukset ja kuntoutus (työnohjauksessa) sekä ohjanta- ja tukikäynnit

  • aivovammasta, aivoverenkiertohäiriöstä tai muusta neurologisesta sairaudesta aiheutuneiden kognitiivisten vaikeuksien arviointi
  • muistitutkimukset
  • työ-, opiskelu- ja ajokyvyn arviot (kognitiivisen suoriutumisprofiilin perusteella)
  • oppimisen erityisvaikeuksien selvittäminen (lukivaikeus, hahmottamisen vaikeus, laaja-alaiset oppimisen vaikeudet)
  • neuropsykiatrisiin oireyhtymiin liittyvät selvittelyt (esim. ADHD/autismikirjo)
  • psykologin tuottama neuropsykologisesti painottuva kuntoutus tai ohjanta
  • psykologin tukikäynnit (esim. arjen toimintakyky, työ ja opinnot, psyykkinen jaksaminen)

Mielenkiinnonkohteet: aivoverenkiertohäiriöiden ja aivovammojen vaikutus toimintakykyyn, neurologisiin sairauksiin (mm. MS-tauti, Parkinsonin tauti) liittyvät kognitiiviset vaikeudet ja neuropsykologisesti painottuva kuntoutus.

I also provide psychological assessment and rehabilitation services in English. Most of my clinical work experience is in the area of neuropsychology.

Avaliações psicólogas e reabilitação estão disponiveis também em português. A maioria da minha experiencia clinica é na área de neuropsicologia.

Yhteystiedot: 044 934 9723 / anne.arola (at) proneuron.fi