Koulutus: neuropsykologiaan erikoistuva psykologi (PsM), psykologian tohtorikoulutettava (Helsingin yliopisto)

Kielitaito: suomi, englanti, portugali

Työkokemus:  useamman vuoden kokemus kliinisen neuropsykologin työtehtävistä (tutkimus ja kuntoutus) aikuisneurologian ja aikuisneuropsykiatrian alalta sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa että yksityisellä puolella. Kuntoutuksen osalta kokemusta sekä yksilö- että ryhmäkuntoutuksesta.

Toimialueet: nuoret ja aikuiset, neuropsykologiset tutkimukset ja kuntoutus (työnohjauksessa)

  •  neuropsykiatrisiin oireyhtymiin (esim. ADHD/autisminkirjo) liittyvät tutkimukset ja kuntoutus
  •  psykologin tuottama neuropsykologisesti painottuva kuntoutus tai ohjanta, Kelan harkinnanvarainen neuropsykologinen kuntoutus ja Kelan Oma väylä-kuntoutus
  •  psykologin tukikäynnit (esim. arjen toimintakyky, työ ja opinnot, psyykkinen jaksaminen)
  •   aivovammasta, aivoverenkiertohäiriöstä tai muusta neurologisesta sairaudesta aiheutuneiden kognitiivisten vaikeuksien arviointi
  •  muistitutkimukset
  •  työ-, opiskelu- ja ajokyvyn arviot (kognitiivisen suoriutumisprofiilin perusteella)
  •  oppimisen erityisvaikeuksien selvittäminen (lukivaikeus, hahmottamisen vaikeus, laaja-alaiset oppimisen vaikeudet)

Mielenkiinnonkohteet: neuropsykiatristen häiriöiden, aivoverenkiertohäiriöiden ja aivovammojen vaikutus toimintakykyyn, kognitiiviset vaikeudet ja neuropsykologisesti painottuva kuntoutus.

I also provide psychological assessment and rehabilitation services in English. Most of my clinical work experience is in the area of neuropsychology.

Avaliações psicólogas e reabilitação estão disponiveis também em português. A maioria da minha experiencia clinica é na área de neuropsicologia.

Yhteystiedot: 044 934 9723 / anne.arola (at) proneuron.fi