Koulutus:
lastenneurologian erikoislääkäri, dosentti

Työkokemus: laaja-alainen kokemus lastenneurologina painottuen autismikirjon häiriöiden, kehitysvammalääketieteen ja neurofarmakologian osa-alueille.

Kielitaito: suomi, saksa, ruotsi

Toimialueet: 

lasten ja nuorten kehitykselliset ongelmat ● oppimisen vaikeudet ● kasvuun liittyvät kysymykset ● Autismikirjon häiriöiden ja kehityksellisten neuropsykistristen sairauksien diagnostiikka, hoito ja kuntoutus eri ikäryhmissä ● kehitysvammalääketiede

Erityisosaaminen: 

  • oireiden selvittely, diagnostiikka
  • tutkimustarpeen arviointi, tutkimuslähetteet
  • yhteistyö ProNeuronin moniammatillisen tiimin kanssa (mm. puheterapeutti, neuropsykologi, toimintaterapeutti)
  • kuntoutussuunnitelman laatiminen
  • jatkosuositukset hoitoon, kuntoutukseen
  • suositukset päivähoitoon ja kouluun
  • lääkehoitojen arviointi, suunnittelu ja seuranta
  • kehityksen ja oppimisen seuranta
  • hoidon seuranta

Yhteystiedot: 0400 601 991 / info (at) proneuron.fi