Koulutus: toimintaterapeutti (AMK), ylempi AMK kulttuurihyvinvoinnin koulutusohjelmassa (valmistuminen 2022, kulttuurihyvinvoinnin erityisasiantuntija), ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Lisäkoulutukset: sensorisen integraation teoria ja terapia A- ja B-osat, Zones of Regulation (tunnetilojen ja vireystason itsesäätely), Kun leikki ei suju – Keinoja lapsen leikin tukemiseen ja arviointiin, pelien ja sovellusten käyttö neuropsykiatristen asiakkaiden terapiassa, erilaiset arviointimenetelmäkoulutukset (mm. sensomotoristen perusvalmiuksien kliininen havainnointi), varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen, sosiaali- ja terveystyön johtaminen, fasilitointi, luovat menetelmät kuntoutuksessa.

Kielitaito: suomi

Työkokemus: lähes 15 vuoden työkokemus lasten ja nuorten toimintaterapiasta, painopisteinä lasten toimintaterapiatutkimukset, konsultointi sekä lapsen vanhempien ja muun lähipiirin ohjaus. Kokemusta myös apuvälinearvioinnista ja ortoosien valmistuksesta.

Toimialueet: lapset, nuoret, perheet

 • toimintaterapia
 • toimintakyvyn arviointi
 • perhekuntoutus
 • valmennus
 • ohjaus
 • konsultointi

Erityisosaaminen: 

 • vahvuuksiin ja voimavaroihin pohjautuva työote
 • asiakkaan toiminnallisten taitojen ja valmiuksien vahvistaminen
 • toimijuuden ja osallisuuden tukeminen arjen eri ympäristöissä
 • lasten toimintakyvyn arviointi, laaja arviointimenetelmäosaaminen
 • pelien ja digitaalisten sovellusten käyttö kuntoutuksen tukena
 • luovat, taidelähtöiset ja toiminnalliset menetelmät kuntoutuksessa, kulttuurihyvinvointi

Yhteystiedot:  040 164 8832 [email protected]