Koulutus: toimintaterapeutti AMK (2009), Lasten ja nuorten erityisohjaaja, Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, Mindfulness Tunnetaitovalmentaja. Useita kognitiiviseen viitekehykseen pohjautuvia koulutuksia lasten ja aikuisten tunnetaitojen vahvistamiseksi kuten perhekoulu POP, Ihmeelliset vuodet, Joustava mieli, Dialektisen käyttäytymisterapian peruskurssi, MBCT-ohjaaja. Kuntoutustieteiden ja erityispedagogiikan opintoja avoimessa yliopistossa.

Kielitaito: suomi, englanti

Työkokemus: toimintaterapeuttina työkokemusta lastenneurologiasta sekä aikuispsykiatriasta. Kuuden vuoden kokemus erikoissairaanhoidon arviointi- ja kuntoutustyötä painottuen nuoriin aikuisiin. Kokemusta järjestötyöstä omaisyhdistyksessä sekä intensiivisen avomuotoisen päihdekuntoutuksen kehittämisestä kunnassa. Aiempien ammattikoulutusten myötä työkokemusta erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja heidän perheiden parissa työskentelystä sekä kunnalla että järjestöissä.

Toimialueet: lapset, nuoret, aikuiset, perheet

Erityisosaaminen: psyykkisen toimintakyvyn ja erilaisten säätelyongelmien tukeminen terapeuttisen toiminnan ja taitoharjoittelun keinoin. Asiakkaan oman pätevyyden vahvistaminen arkielämässä, oman itsetuntemuksen ja omien tavoitteiden sekä niitä kohti menemisen tukeminen. Yhteistyö perheiden ja asiakkaan lähiympäristön/verkostojen kanssa etsien yhdessä keinoja arkielämän sujuvoittamiseksi.

Mielenkiinnonkohteet: luovien toimintojen ja tietoisuustaitojen käyttö terapiassa, arkikuntoutus, toiminnanohjauksen ja arjen toiminnallisen tasapainon haasteet, omien roolien vahvistaminen muuttuneissa elämäntilanteissa, koulunkäynnin- ja opiskelun tukeminen, kaveritaidot, vuorovaikutustaidot ja perhetyö.

Yhteystiedot: 045 783 31198 / anna-elina.hovatta (at) proneuron.fi