Koulutus: Toimintaterapeutti YAMK, kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (2021), toimintaterapeutti AMK (2009), lasten ja nuorten erityisohjaaja, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja

Täydennyskoulutus:

 • Useita kognitiiviseen viitekehykseen pohjautuvia koulutuksia lasten ja aikuisten tunnetaitojen vahvistamiseksi kuten MBCT-ohjaaja (Mindfulness Based Cognitive Therapy), Mindfulness Tunnetaito -valmentaja, Perhekoulu POP, Ihmeelliset vuodet -ohjaaja, Joustava mieli, Dialektisen käyttäytymisterapian peruskurssi sekä Zones of Regulation-menetelmä.
 • Kuntoutustieteiden ja erityispedagogiikan opintoja avoimessa yliopistossa sekä lukuisia psykiatrian ja neuropsykiatrian lyhyitä lisäkoulutuksia

Kielitaito: suomi, englanti

Työkokemus: toimintaterapeuttina työkokemusta lastenneurologiasta sekä aikuispsykiatriasta. Kuuden vuoden kokemus psykiatrisen erikoissairaanhoidon arviointi- ja kuntoutustyötä painottuen nuoriin ja aikuisiin. Kokemusta järjestötyöstä omaisyhdistyksessä sekä intensiivisen avomuotoisen päihdekuntoutuksen kehittämisestä kunnassa. Aiempien ammattikoulutusten myötä työkokemusta erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja heidän perheiden parissa työskentelystä sekä kunnalla että järjestöissä.

Toimialueet: lapset, nuoret, aikuiset, perheet

 • yksilöllinen toimintaterapia
 • toimintakyvyn arviointi
 • ryhmämuotoinen kuntoutus
 • Oma väylä -kuntoutus

Erityisosaaminen:

 • psyykkisen toimintakyvyn ja säätelyhaasteiden tukeminen terapeuttisen toiminnan ja taitoharjoittelun keinoin
 • tietoisuustaitojen käyttö kuntoutuksessa
 • vuorovaikutustaitojen edistäminen
 • ADHD, tunnesäätelyvaikeudet, pakko-oireet
 • yhteistyö perheiden ja asiakkaan lähiympäristön/verkostojen kanssa
 • kuntoutustoiminnan suunnittelu, organisointi ja yhteiskehittäminen
 • monialainen kuntoutus
 • etäkuntoutus

Mielenkiinnon kohteet: kuntoutumisprosessin edistäminen uusin innovatiivisin keinoin, arjessa tapahtuva kuntoutus, opiskelu- ja työkyvyn arviointi- ja edistäminen, toimintaterapian ja kuntoutuksen kehittäminen, neuropsykiatria, mielenterveyden tukeminen, ryhmämuotoinen kuntoutus

Yhteystiedot: 045 783 31198 / anna-elina.hovatta (at) proneuron.fi