Koulutus: psykologian maisteri PsM, lasten ja nuorten kognitiivisen terapian psykoterapeuttikoulutuksessa

Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti

Työkokemus: usean vuoden kokemus erityissairaanhoidon lastenneurologialla neuropsykologin viransijaisena ja usean vuoden kokemus erityissairaanhoidon lastenpsykiatrian parissa, moniammatillisessa kehitykselliseen neuropsykiatriaan erikoistuneessa yksikössä (sosioemotionaalisen kehityksen tutkimukset erotusdiagnostiikan sekä hoito- ja kuntoutussuunnitelman laatimisen tukena, hoitojaksot, koulutuspsykoterapiat, vanhempainohjaus)

Toimialueet: lapset, nuoret ja aikuiset

  • psykologin tutkimukset
  • neuropsykologiset tutkimukset (työnohjattuna)
  • psykoterapeuttiopiskelijana toteutettava kognitiivinen yksilöpsykoterapia (ei Kela-korvattava)
  • psykologin keskustelukäynnit

Erityisosaaminen:

  • lasten ja nuorten kehityksellinen neuropsykiatria
  • lapsuudessa esiintyvä psyykkinen oireilu
  • neuropsykiatriset haasteet huomioiva terapeuttinen/hoidollinen työskentely lasten, nuorten ja perheiden kanssa

Yhteystiedot: 050 300 5772 / anja.virsu (at) proneuron.fi. Tällä hetkellä ei vapaita asiakaspaikkoja.