Koulutus: psykologi, PsM

Kielitaito: suomi, englanti

Työkokemus: useiden vuosien kokemus erikoissairaanhoidosta nuorisopsykiatrian ja vaikeasti oireilevien alaikäisten psykiatrisilta osastoilta

Toimialueet: lapset, nuoret ja aikuiset

 • neuro-/psykologin tutkimukset ja arviot eri laajuuksissa
 • psykologin antama neuropsykologinen kuntoutus (työnohjattuna)
 • neuropsykiatristen erityispiirteiden kartoitukset ja selvittelyt
 • psykologin keskustelukäynnit
 • lasten, nuorten ja aikuisten ohjaus- ja tukikäynnit
 • vanhempainohjaus
 • koulu- ja opiskelukonsultaatiot

Erityisosaaminen:

 • lasten ja nuorten kehityksellinen neuropsykiatria (autismikirjo, tarkkaavuuden ja toiminnanohjaukset vaikeudet, impulssikontrollin vaikeudet, nykimishäiriöt)
 • opilliset erityisvaikeudet ja laaja-alaiset oppimisvaikeudet
 • neuropsykiatristen ja neuropsykologisten erityispiirteiden yhteys psyykkiseen hyvinvointiin
 • nuoruusiän kehitys ja nuoruusikäisten psykiatriset oireet
 • lasten ja nuorten haastava käytösoireilu

Yhteystiedot: 041 310 9204 / laura.alanen (at) proneuron.fi