Koulutus:
toimintaterapeutti  AMK (2017), ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, sosionomi AMK- luovat toiminnot (2005), lastenohjaaja (2000), urheiluhieroja (1998) ja erityispedagogiikan opintoja.

Kielitaito: suomi

Työkokemus: noin kymmenen vuoden kokemus eri tehtävistä erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä esimerkiksi laaja-alaisena varhaiskasvatuksen erityisopettajana sekä kuraattorina. Työskentely on tapahtunut asiakkaiden arkiympäristöissä, kuten kodeissa, päiväkodeissa tai kouluilla.  Olennaisena osana työskentelyä on ollut yhteistyö asiakkaan verkoston kanssa. Järjestötoiminnan kokemusta on karttunut mm. aikuisten vapaaehtoistoiminnan ohjaajan tehtävästä.

Toimialueet: lapset, nuoret, perheet ja aikuiset.

Erityisosaaminen: koulu -ja varhaiskasvatuksen työkenttä, lapsi -ja perhetyö, toiminnallisuus ja luovat menetelmät.

Mielenkiinnonkohteet: moniammatillinen yhteistyö, toimijuuden ja osallisuuden vahvistaminen, perheen, koulunkäynnin- sekä opiskelun tukeminen, positiivinen pedagogiikka, hyvinvointi – ja liikunta, erilaisten luovien toimintojen hyödyntäminen työssä sekä työssä oppiminen ja kehittyminen.

Yhteystiedot: p. 040 567 0689, riina.laakso (at) proneuron.fi