THL:n Kuntoutuksen tietopohja -hanke (KUTI)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtamassa Kuntoutuksen tietopohja -hankkeessa aloitettiin keväällä 2019 valmistella kansallista suositusta yleisen työ- ja toimintakyvyn ja/tai elämänlaadun arvioinnista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yhteydessä. Hankkeen tavoitteena on valmistella käytännön työhön soveltuvat suositukset, jotka myös ohjaisivat kuntoutuksen vaikutusten yhtenäisempään seurantaan, ts. olisivat ensimmäisiä askelia kohti kuntoutuksen tietopohjan kehittämistä. Hanke vastaa Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman Kuntoutuksen uudistamiskomitean loppuraportin ehdotuksiin. Hanke toteutetaan laajana yhteistyönä kutsuttujen kuntoutuksen toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Aivovammaliiton erityisasiatuntijana toimii KUTI-hankkeessa neuropsykologian erikoispsykologi Jaana Sarajuuri, jonka vastaanoton löydät myös ProNeuronista.

Lisätietoja hankkeesta löydät tästä linkistä.