Talterapi

 

I talterapi görs bedömningar, habilitering och rehabilitering samt förebyggande av olika utvecklingsrelaterade störningar i alla åldrar som har med språk- och talutveckling, växelverkan, kommunikation samt ätsvårigheter att göra. Till våra tjänster hör även vuxenneurologisk samt röstrehabilitering.

En talterapibedömning består av en intervju med klienten och hens näromgivning, noggrannt utvalda standardiserade test samt för situationen passande uppgifter. Habiliteringen baserar sig alltid på en sådan bedömning. Målsättningar och terapiplan för rehabiliteringen/habiliteringen görs individuellt i samarbete med klienten och hens anhöriga.

Talterapin kan realiseras på mottagning, i klientens vardag (t.ex. hemma, dagis, skola, institution, eller arbetsplats) eller som distansterapi. Förutom terapiarbetet som utförs på tumanhand med klienten är en viktig del av rehabiliteringen/habiliteringen samarbetet med och handledning av klientens anhöriga samt andra personer i hens näromgivning.

Talterapeuter är också professionella användare av alternativa och kompletterande kommunikationshjälpmedel för tal (AKK). Talterapeuten handleder klienten och hens närstående personer i använding av bl.a. bilder, stödtecken, bildkartor och kommuniktionspärmar samt tekniska kommunikationshjälpmedel för att förstärka kommunikationen och funktionsförmågan.