Koulutus: puheterapeutti, FM

Kielitaito: puheterapiaa suomeksi, ohjauksia ja konsultaatiota englanniksi

Työkokemus: valmistunut puheterapeutiksi 2020, työskennellyt kesällä 2020 erikoissairaanhoidossa aikuisasiakkaiden parissa

Toimialueet: lapset, nuoret, aikuiset

  • puheterapeutin tutkimukset
  • yksilöpuheterapiaa
  • ryhmäpuheterapiaa
  • äännevirheet, viivästynyt puheen ja kielen kehitys, kielellinen erityisvaikeus, nimeämisen ja sananlöytämisen vaikeudet, nielemisvaikeudet, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet, äänihäiriöt, autismikirjon häiriöt

Mielenkiinnon kohteet: kielelliset vaikeudet, valikoiva puhumattomuus, aikuisten äänihäiriöt ja äänenkäyttö, afasia

Yhteystiedot: 040 1299 591 / tuuli.leskinen (at) proneuron.fi