Tunnetaidot – 25.5.2018

TEEMAPÄIVÄ 3. Tunnetaidot ja tunnesäätely:

Psykoterapeuttisia ja psykologisia menetelmiä tunnetaitojen oppimiseen 25.5.2018

TAVOITE: Syventyä tunnetaitojen ja -säätelyn opettelun keskeisimpiin teemoihin sekä antaa runsaasti menetelmällistä tietoa näiden taitojen harjoitteluun neuropsykiatristen lapsi, nuoriso- ja aikuisasiakkaiden kanssa. Tunnetaidot liittyvät tiiviisti itsetuntemukseen ja koulutuspäivässä käsitellään myös omien tunteiden tunnistamista ja ympäristön tarjoamaa tukea.

SISÄLTÖ: Koulutuspäivässä kuulet ajankohtaisen tieteellisen tiedon katsauksen tunnetaitojen kuntoutukseen sekä saat useita harjoitus- ja menetelmäehdotuksia. Aamupäivällä keskitytään lapsiasiakkaisiin ja iltapäivästä aihetta käsitellään enemmän nuoriso- ja aikuisnäkökulmasta. Jos kaipaat uusia näkökulmia ja ideoita sekä menetelmällistä perehtymistä tunnetaitojen kuntoutukseen, tämä päivä on Sinua varten.

Teemapäivässä syvennytään mm.:

-Tunteiden A-B-C
– Tunnesäätelyn erityispiirteet neuropsykiatrisilla asiakkailla
– Tunteiden tunnistamisen harjoittelu
– Tunteiden ilmaisun perusteet ja toimivat harjoitukset
– Omien haasteiden hyväksyminen, oman erilaisuuden sureminen
– Tavoitteiden asettaminen ja tähän liittyvät strategiat
– Vaikutehallinta, ympäristön muokkaaminen
– Perheen kanssa työskenteleminen
– Taitojen opettaminen ja yleistäminen
LUENNOITSIJATLauri Parkkinen ja Anna-Mari Andersson

Lauri Parkkinen on psykologi, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti, psykoterapeuttikouluttaja sekä työnohjaaja, jolla on vankka kokemus neuropsykiatrisista lapsiasiakkaista sekä tunnetaitojen kuntoutuksesta eri ympäristöissä ja ongelmatilanteissa. Laurin vahva teoreettinen ja menetelmällinen osaaminen perustuu vuosien kliiniseen kokemukseen psykoterapeuttina sekä uusien psykoterapeuttien kouluttajana.

Anna-Mari Andersson on psykologi ja neuropsykiatrinen ratkaisukeskeinen valmentaja. Hänellä on työkokemusta erikoissairaanhoidon nuorisoneuropsykiatriasta, aikuisten neuropsykiatriasta ja psykiatriasta sekä valtakunnallisesta Oma väylä -hankkeesta, jossa kehitetään kuntoutusta neuropsykiatrisille aikuisasiakkaille. Kuntoutustyönsä menetelmiä Anna-Mari päivittää tällä hetkellä opiskelemalla kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti (CBT)-koulutuksessa.

KENELLE:

– Terapia-, kuntoutus- ja ohjaustyön ammattilaisille, jotka työskentelevät neuropsykiatristen lasten, nuorten ja aikuis- (esim. ADHD-, autismikirjo-, laaja-alaiset oppimisvaikeudet) asiakkaiden kuntoutuksen, ohjauksen, terapian tai arvioinnin parissa ja jotka haluavat syventää osaamistaan käytännönläheisesti tunnetaitoteeman osalta.

– Terapia-, kuntoutus- ja ohjaustyön ammattilaisille, jotka tekevät työtään muiden asiakasryhmien kanssa, joilla on vastaavia haasteita teemapäivän ydinalueella, tunnetaidoissa.

MISSÄ&MILLOIN: Haagan Valkea talo, Ilkantie 4, Helsinki 25.5.2018 klo 8.15 – 16

AIKATAULU:

8.15-8.30 Aamukahvi ja smoothie

8.30-10.00 Ohjelma

10.00-10.15 Tauko

10.15-11.45 Ohjelma

11.45-12.45 Lounas

12.45-14.15 Ohjelma

14.15-14.30 Kahvitauko

14.30-16.00 Ohjelma

HINTA:

200€/pv. + alv. yhteensä 248€ / 1 teemapäivä

180€/pv.+ alv. yhteensä 670€ /  3 teemapäivää

160€/pv. + alv. yhteensä 992€ / 5 teemapäivää

Hinnat sisältävät aamusmoothien ja -kahvin, lounaan, iltapäiväkahvit & pullan ja luentomonisteet.